Význam Captcha
Co znamená slovo Captcha? Zde naleznete 17 významů slova Captcha. Můžete také přidat význam slova Captcha sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Captcha


Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - jedná se o typ testu, který se používá na webu a má za úkol rozlišit skutečného uživatele od robota. Rozlišení se zpravidla [..]
Zdroj: svethardware.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Captcha


Je to spôsob zabezpeèenia pre overenie si, èi zadáva údaje živá bytos. Je známa ažšie identifikovate¾nými písmenami èi èíslicami napr. na konci vypåòania rôznych formulárov a registrácií. Znižuje al [..]
Zdroj: tvorbastranky.sk

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Captcha


URL adresa
Zdroj: maximapojistovna.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Captcha


Ochrana proti zasílání spamů internetovými roboty v rámci internetových komentářů a diskuzí. Má podobu zapisovacího pole, které je třeba uživatelem vyplnit správnými znaky pro úspěšné odeslání obsahu formuláře (např. [..]
Zdroj: studio20.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Captcha


Se používá na webu tam, kde je potřeba rozlišit lidské uživatele od robotů – například při vkládání komentářů, při registraci apod. Důvod, proč se CAPTCHA vůbec používá, je ten, že bez něj by se do rů [..]
Zdroj: advin.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Captcha


Turingùv test, který se na webu pou¾ívá ve snaze automaticky odli¹it skuteèné u¾ivatele od robotù.
Zdroj: datoveschranky.info

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Captcha


CAPTCHA je akronym pro "completely automated public Turing test to tell computers and humans apart" což znamená „plnì automatický veøejný Turingùv test k odlišení poèítaèù a lidí". CAPTCHA je systém, [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Captcha


Se používá na webu tam, kde je potřeba rozlišit lidské uživatele od robotů – například při vkládání komentářů, při registraci apod. Důvod, proč se CAPTCHA vůbec používá, je ten, že bez něj by se do různých diskusních fór pomocí spamových robotů dostalo velké množství komentářového spamu, který ve velké míře chrlí některé spamové serv [..]
Zdroj: siteone.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Captcha


CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) je test, který má za úkol rozlišit, člověka od robotů, kteří se snaží zneužívat webové formuláře.
Zdroj: optimal-marketing.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Captcha


Je to ochrana proti internetovými roboty. Nejčastěji se dá Captcha poznat jako okno do kterého opíšete několikamístný kód z obrázku, a sp [..]
Zdroj: pixio.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Captcha


test s úkolem rozeznat od sebe roboty a člověka
Zdroj: webstranky.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Captcha


CAPTCHA je zkratka z anglického Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart. Díky této technologii rozlišujeme člověka a stroj v on-line prostředí. Pomocí tohoto kódu mů [..]
Zdroj: best-hosting.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Captcha


Akronym pro „completely automated public Turing test to tell computers and humans apart“, tedy „plně automatický veřejný Turingův test k odlišení počítačů a lidí“. Test spočívá zpravidla v zobrazení obrázku s deformovaným textem, přičemž úkolem uživatele je zobrazený text opsat do příslušného vstupního políčka. Předpokládá se, že lidský mozek dokáž [..]
Zdroj: morosystems.cz

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Captcha


Jde o Captcha test (Turingùv test), jehož cílem je odlišit skuteèného èlovìka od automatizovaného programu nebo robota.
Zdroj: optimato.cz

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Captcha


obrázky s deformovanými písmenami/číslicami, ktoré sa často objavujú pri odosielaní webových formulárov, diskusných príspevkov alebo pri registrácii online služieb.
Zdroj: stopline.sk

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Captcha


CAPTCHA je Turingův test, který se na webu používá ve snaze automaticky odlišit skutečné uživatele od robotů. CAPTCHA je akronym pro „completely automated public Turing test to tell computers and huma [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Captcha


CAPTCHA je Turingův test, který se na webu používá ve snaze automaticky odlišit skutečné uživatele od robotů. CAPTCHA je akronym pro „completely automated public Turing test to tell computers and huma [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Caps Lock case sensitive >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam