Význam Eis
Co znamená slovo Eis? Zde naleznete 9 významů slova Eis. Můžete také přidat význam slova Eis sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Eis


specializovaný informační systém pro výkonné složky managementu, soubor manažerských aplikací IS/IT určené pro vrcholovou a střední úroveň řízení podniku. V rámci IS Bílý Motýl jsou k dispozici informace pro management
Zdroj: bmservis.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Eis


led | zmrzlina
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Eis


Executive Information System
Zdroj: lt.fd.cvut.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Eis


EIS jsou systémy určené pro vrcholové manažery zaměřené na efektivnější využití informací ve prospěch plánování a řízení podniku.
Zdroj: efinancovani.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Eis


EIS jsou systémy určené pro vrcholové manažery zaměřené na efektivnější využití informací ve prospěch plánování a řízení podniku.  
Zdroj: financovani-it.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Eis


Enterprise Information System - podnikový informační systém.
Zdroj: karatsoftware.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Eis


Informaèní systémy pro vrcholové vedení jsou èástí celkového IS firmy, která pracuje s vybranými, nebo upravenými daty, a která se tìmito úpravami stává nositelem komplexních informací, charakterizujících pøíslušné procesy ve firmì. Primárnì slouží k identifikaci a lokalizaci urèitých jevù ve firmì, v dalším kroku pak k jejich podrobné analýze. [..]
Zdroj: ormbrno.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Eis


Executive Information System - informační systém exekutívy (výkonné složky managementu) - soubor manažerských aplikací IS/IT určené pro vrcholovou a střední úroveň řízení podniku Viz také CRM (Customer Relationship Management) EIS (Executive Information System)
Zdroj: business.center.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Eis


Enterprise Information System - podnikový informačný systém.
Zdroj: karatsoftware.sk (offline)

<< Fischer Tür >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam