Význam Emigrace
Co znamená slovo Emigrace? Zde naleznete 8 významů slova Emigrace. Můžete také přidat význam slova Emigrace sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emigrace


Vystìhovalectví do vzdálených území, jednostranný pohled na migraci. Pohledem z opaèného úhlu jde o imigraci. Jde o odvìké procesy, podílející se na vývoji lidstva. Vždy ochuzují pùvodn [..]
Zdroj: marxismus.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emigrace


1. vystìhovalectví; 2. vyhnanství, vynucený pobyt v cizinì; 3. emigranti jako celek
Zdroj: islo.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emigrace


– změna místa pobytu směrem z území domovského státu; emigrace je procesem při němž obyvatelé opouštějí své domovské státy s cílem usídlit se v zahraničí;    
Zdroj: mvcr.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emigrace


Dlouhodobější dobrovolné či nedobrovolné opuštění domovského území z ekonomických nebo politických důvodů.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emigrace


– vystìhovalectví, vystìhování do ciziny emirát
Zdroj: geografie.unas.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emigrace


Směrem ven, emigrovat = odejít odněkud. V oblasti mezinárodní migrace se emigrací myslí odchod z jedné země do jiné země. Za emigraci se označují i skupiny lidí, kteří odešli do jiné země například z jednoho důvodu, v jednom období (pobělohorská emigrace, československá válečná emigrace).
Zdroj: lidejednezeme.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emigrace


Emigrace (z lat. ex-migrare, vystěhovat se) je opuštění (či útěk ze) země původu a přestěhování se do jiné země. Podobně imigrace znamená přistěhování se, což je totéž, ale z pohledu cílové země emigr [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emigrace


Emigrace (z lat. ex-migrare, vystěhovat se) je opuštění (či útěk ze) země původu a přestěhování se do jiné země. Podobně imigrace znamená přistěhování se, což je totéž, ale z pohledu cílové země emigr [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< EMBA Eminence >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam