Význam Funkce firem (organizací
Co znamená slovo Funkce firem (organizací? Zde naleznete 2 významů slova Funkce firem (organizací. Můžete také přidat význam slova Funkce firem (organizací sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Funkce firem (organizací


Vzdìlávání dospìlých (další vzdìlávání) je zásadním nástrojem rozvoje lidských zdrojù. Firmy musí vytvoøit takové prostøedí a zároveò takové podmínky, aby vznikla poptávka po vzdìlávání. Musí vnést po [..]
Zdroj: old.nvf.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Funkce firem (organizací


Vzdělávání dospělých (další vzdělávání) je zásadním nástrojem rozvoje lidských zdrojů. Firmy musí vytvořit takové prostředí a zároveň takové podmínky, aby vznikla poptávka po vzdělávání. Musí vnést...
Zdroj: andromedia.cz
<< Didaktický test Hodinová dotace >>