Význam IFRS
Co znamená slovo IFRS? Zde naleznete 5 významů slova IFRS. Můžete také přidat význam slova IFRS sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

IFRS


Zkratka pro mezinárodní standard účetního: mezinárodní účetní pravidla pro společnosti, které vydává mezinárodní účetní standardy Board (IASB). By měl regulovat odtržená od vnitrostátních právních předpisů zřízení mezinárodně srovnatelné finanční výkazy a konsolidované finanční výkazy. IFRS jsou předepsány v mnoha zemích alespoň veřejně obchodovaný [..]
Zdroj: imsware.de

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

IFRS


mezinárodní standardy pro finanční reportování, byly v roce 2002 potvrzeny Evropským parlamentem jako jediný evropský systém finančního reportování. Nejsou účetním systémem, vzniklým legislativním procesem, jako jsme tomu byli doposud zvyklí (viz. Účtová osnova a postupy účtování, České národní účetní standardy apod.), nedefinují pos [..]
Zdroj: bmservis.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

IFRS


Standardy pro uèetnictví a výkaznictví (používané zejména v kontinentální Evropì).
Zdroj: fxstreet.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

IFRS


struktura koncepèního rámce Mezinárodních standardù úèetního výkaznictví, sestavení konsolidované úèetní závìrky vèetnì výkazu penìžních tokù a výkazu o zmìnách vlastního kapitálu, aplikace IFRS v pln [..]
Zdroj: icu-praha.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

IFRS


Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS), anglicky International Financial Reporting Standards, je soubor standardů vydávaných Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB), anglicky Internat [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Rozpočet Infrastruktura >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam