Význam Konzultace
Co znamená slovo Konzultace? Zde naleznete 4 významů slova Konzultace. Můžete také přidat význam slova Konzultace sami

1

3   0

Konzultace


pomáhají studentům při samostatném studiu, nahrazují některé formy výuky a doplňují přípravu studentů ke zkouškám.
Zdroj: fp.tul.cz

2

3   1

Konzultace


(angl.: tutorial support) Vzdělávací metoda, ve které konzultant poskytuje účastníkům vzdělávací aktivity vysvětlení, rady, doporučení a návody týkající se především náročnějších částí studia,...
Zdroj: andromedia.cz

3

1   2

Konzultace


Konzultaèní hodiny, doplnìní systému pøednášek a cvièení, pomoc studentùm v rùzných fázích studia (pøed zkouškami, v procesu zpracování seminárních, bakaláøských èi diplomový [..]
Zdroj: vysokeskoly.com

4

1   2

Konzultace


porada, konference; rada odborníka, odborný posudek; porada u vyuèujícího
Zdroj: islo.cz

Přidat význam slova Konzultace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Kombinované studium Kvestor >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam