Význam MIS
Co znamená slovo MIS? Zde naleznete 13 významů slova MIS. Můžete také přidat význam slova MIS sami

1

3   0

MIS


Management Information System
Zdroj: lt.fd.cvut.cz

2

1   0

MIS


Management Information System - informaèní systém poskytující rùzné souhrnné údaje o firmì pro potøeby managementu (grafy, tabulky apod.)
Zdroj: labo.cz

3

0   0

MIS


J - Místní informaèní systém - jednopoèítaèový
Zdroj: lt.fd.cvut.cz

4

0   0

MIS


Místní informaèní systém
Zdroj: lt.fd.cvut.cz

5

0   0

MIS


manažerské informační systémy nabízí analytické a vykazovací nástroje umožňující práci s daty z různých uhlů pohledů. Podporují plánování, rozhodování a řízení, ale i celkové vedení společnosti, jsou součástí IS Bílý Motýl
Zdroj: bmservis.cz

6

0   0

MIS


Označení pro tu vrstvu informačního systému podniku, která pokrývá rutinní informační požadavky středního managementu.
Zdroj: efinancovani.cz

7

0   0

MIS


Mìstský Informaèní Systém
Zdroj: cadforum.cz

8

0   0

MIS


MIS (Management Information System) - manažerský informační systém - poskytuje informace pro efektivní řízení organizace. MIS pracuje s daty z podnikových informačních systémů, [..]
Zdroj: karatsoftware.cz

9

0   0

MIS


Jsou uceleným souborem informèních nástrojù podporujících celkové pojetí Business Intelligence po praktické stránce.
Zdroj: ormbrno.cz

10

0   0

MIS


MIS (Management Information System) - manažerský informačný systém - poskytuje informácie pre efektívne riadenie organizácie. MIS pracuje s dátami z podnikových informačných systémov, systémov…
Zdroj: karatsoftware.sk

11

0   0

MIS


SW nástroj pro zpracování firemních datových zdrojů výstupového reportingu
Zdroj: formicagroup.cz

12

0   1

MIS


Mìstský Informaèní Systém
Zdroj: cadcam.cz

13

0   1

MIS


Označení pro tu vrstvu informačního systému podniku, která pokrývá rutinní informační požadavky středního managementu.  
Zdroj: financovani-it.cz

Přidat význam slova MIS
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< MIPS mitochondrie >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam