Význam Offline
Co znamená slovo Offline? Zde naleznete 5 významů slova Offline. Můžete také přidat význam slova Offline sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Offline


nepřipojené k internetu
Zdroj: peacock.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Offline


offline - anglické slovo, které oznaèuje stav, kdy nìco není pøipojeno k internetu (nebo obecnì k síti). Dá se øíct, že je to opak slova online. Mùže oznaèovat i stav, kdy nìjaký uživatel není pøipoje [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Offline


V případě platebních a vypořádacích systémů může tento termín označovat přenos platebních příkazů uživateli v ústní, písemné nebo faxové podobě s následným zadáním do systému pro zpracování převodů. Tento termín může také označovat ukládání dat v systému pro zpracování převodů na různá paměťová média, např. magnetické pásky nebo [..]
Zdroj: bankovnipoplatky.com

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Offline


odpojenì, nepøipojen, odpojen, odpojení (podle kontextu)
Zdroj: david-zbiral.cz

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Offline


Termíny on-line a off-line (též online a offline – v českém prostředí je častější forma se spojovníkem, v angličtině bez něj) mají specifický význam ve vztahu k počítačovým technologiím a telekomunika [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Netting Online >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam