Význam Offline
Co znamená slovo Offline? Zde naleznete 5 významů slova Offline. Můžete také přidat význam slova Offline sami

1

1   0

Offline


offline - anglické slovo, které oznaèuje stav, kdy nìco není pøipojeno k internetu (nebo obecnì k síti). Dá se øíct, že je to opak slova online. Mùže oznaèovat i stav, kdy nìjaký uži [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

2

1   0

Offline


Termíny on-line a off-line (též online a offline – v českém prostředí je častější forma se spojovníkem, v angličtině bez něj) mají specifický význam ve vztahu k počítačovým tec [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

0   0

Offline


V případě platebních a vypořádacích systémů může tento termín označovat přenos platebních příkazů uživateli v ústní, písemné nebo faxové podobě s následným za [..]
Zdroj: bankovnipoplatky.com

4

0   0

Offline


nepřipojené k internetu
Zdroj: peacock.cz

5

0   0

Offline


odpojenì, nepøipojen, odpojen, odpojení (podle kontextu)
Zdroj: david-zbiral.cz


Přidat význam slova Offline
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Netting Online >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam