Význam Plynovod
Co znamená slovo Plynovod? Zde naleznete 10 významů slova Plynovod. Můžete také přidat význam slova Plynovod sami

1

0   0

Plynovod


Rozvodné zaøízení sloužící k dopravì plynu od pøedávacího místa výroby, tìžby nebo uskladnìní až k regulaèní stanici nebo plynovodní pøípojce.
Zdroj: stavimedum.cz

2

0   0

Plynovod


Potrubí, kterým se dopravuje zemní plyn z naleziště až ke spotřebitelům.
Zdroj: vitejtenazemi.cz

3

0   0

Plynovod


Rozvodné zařízení sloužící k dopravě plynu od předávacího místa výroby, těžby nebo uskladnění až k regulační stanici nebo plynovodní přípojce.
Zdroj: stavebnikomunita.cz

4

0   0

Plynovod


Rozvodné zaøízení sloužící k dopravì plynu od pøedávacího místa výroby, tìžby nebo uskladnìní až k regulaèní stanici nebo plynovodní pøípojce.
Zdroj: bydlenisnu.cz

5

0   0

Plynovod


Rozvodné zařízení sloužící k dopravě plynu od předávacího místa výroby, těžby nebo uskladnění až k regulační stanici nebo plynovodní přípojce.
Zdroj: chciprojektdomu.cz

6

0   0

Plynovod


Rozvodné zařízení sloužící k dopravě plynu od předávacího místa výroby, těžby nebo uskladnění až k regulační stanici nebo plynovodní přípojce.
Zdroj: cip-stavby.cz

7

0   0

Plynovod


Rozvodné zařízení sloužící k dopravě plynu od předávacího místa výroby, těžby nebo uskladnění až k regulační stanici nebo p [..]
Zdroj: gservis.cz

8

0   0

Plynovod


Plynovodmi sa dopravuje zemný plyn z miesta jeho ažby na miesto jeho spotreby. Plynovody sú vedené ako po povrchu zeme, tak aj pod hladinou mora. Prietok zemného plynu rýchlosou až 80 km/h, potrubím [..]
Zdroj: javys.sk

9

0   0

Plynovod


Rozvodné zaøízení sloužící k dopravì plynu od pøedávacího místa výroby, tìžby nebo uskladnìní až k regulaèní stanici nebo plynovodní pøípojce.
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

10

0   0

Plynovod


Plynovod je soustava potrubí pro rozvod plynu, typicky zemního plynu, na delší vzdálenosti. Ve srovnání se železnicí je doprava plynu pomocí plynovodu levnější, vezme-li se v úvahu cena ze jednotku do [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova Plynovod
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Plochá støecha Podesta >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam