Význam Podlaží nadzemní
Co znamená slovo Podlaží nadzemní? Zde naleznete 3 významů slova Podlaží nadzemní. Můžete také přidat význam slova Podlaží nadzemní sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Podlaží nadzemní


Podzemní podlaží, má úroveò podlahy nebo její vìtší èásti níže než 0,8 m pod nejvyšším bodem pøilehlého terénu v pásmu širokém 3 m po obvodu stavby. Nadzemní podlaží je každé podlaží, které nemùžeme pokládat za podzemní. Poèet nadzemních podlaží se poèítá se po hlavní øímsu, tj. nezahrnuje podkroví.
Zdroj: stavimedum.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Podlaží nadzemní


Podzemní podlaží, má úroveò podlahy nebo její vìtší èásti níže než 0,8 m pod nejvyšším bodem pøilehlého terénu v pásmu širokém 3 m po obvodu stavby. Nadzemní podlaží je každé podlaží, které nemùžeme p [..]
Zdroj: bydlenisnu.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Podlaží nadzemní


Podzemní podlaží, má úroveò podlahy nebo její vìtší èásti níže než 0,8 m pod nejvyšším bodem pøilehlého terénu v pásmu širokém 3 m po obvodu stavby. Nadzemní podlaží je každé podlaží, které nemùžeme pokládat za podzemní. Poèet nadzemních podlaží se poèítá se po hlavní øímsu, tj. nezahrnuje podkroví.
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

<< Podlahová lišta Podlažnost >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam