Význam Promiskuita
Co znamená slovo Promiskuita? Zde naleznete 4 významů slova Promiskuita. Můžete také přidat význam slova Promiskuita sami

1

4   0

Promiskuita


Ide o èasté striedanie sexuálnych partnerov,a býva prejavom hypersexuality.Obèas sprevádza i niektoré du¹evné choroby.
Zdroj: fmg.sk

2

2   0

Promiskuita


Nevázanost pohlavního styku na stálého partnera. V pøírodì bìžný jev, u èlovìka znaènì omezen vznikem soukromého vlastnictví a párové rodiny pøi rozpadu prvotní pospolitosti. [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

3   2

Promiskuita


nevázaný pohlavní styk, støídání sexuálních partnerù
Zdroj: help24.cz

4

0   0

Promiskuita


Promiskuita (lat. promiscuus = smíšený), termín vyjadřující sexuální nestálost, nevázanost a časté střídání sexuálních partnerů. Je obtížné stanovit hranici toho, co je již pov [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova Promiskuita
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Proletariát Propaganda >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam