Význam REZZO
Co znamená slovo REZZO? Zde naleznete 3 významů slova REZZO. Můžete také přidat význam slova REZZO sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

REZZO


Registr emisí a zdrojů znečištění ovzduší. Registr shromažďuje údaje z emisních zdrojů. Je součástí ISKO (informační systém kvality ovzduší).
Zdroj: vitejtenazemi.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

REZZO


REZZO- Registr emisí a zdrojů znečištění ovzduší - eviduje zdroje ovzduší znečišťujících látek, v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů. Tyto zdroje jsou rozděleny na stacionární a mobilní, přičemž stacionární jsou děleny na kategorie podle velikosti a významu. Dílčí soubory REZZO 1-3 zahrnují stacionární [..]
Zdroj: cistenebe.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

REZZO


Zdroje emitující do ovzduší znečišťující látky jsou celostátně sledovány v rámci tzv. Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO):
Zdroj: dycham.ostrava.cz (offline)

<< Respirační Stratopauza >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam