Význam Radioreléová trasa
Co znamená slovo Radioreléová trasa? Zde naleznete 6 významů slova Radioreléová trasa. Můžete také přidat význam slova Radioreléová trasa sami

1

2   0

Radioreléová trasa


Radioreléové trasy jsou přímočaré linie potřebné pro přenos signálu mezi místy jeho přenosu. Funkčnost radioreléového spoje předpokládá trasu bez překážek, z čehož vyplývá omezení výšky staveb, druh použití konstrukčních materiálu nadzemních části staveb včetně druhu střešní krytiny i dočasné použití je [..]
Zdroj: cip-stavby.cz

2

1   0

Radioreléová trasa


Radioreléové trasy jsou přímočaré linie potřebné pro přenos signálu mezi místy jeho přenosu. Funkčnost radioreléového spoje předpokládá trasu bez překážek, z čehož vyplývá ome [..]
Zdroj: chciprojektdomu.cz

3

0   0

Radioreléová trasa


Radioreléové trasy jsou pøímoèaré linie potøebné pro pøenos signálu mezi místy jeho pøenosu. Funkènost radioreléového spoje pøedpokládá trasu bez pøekážek, z èehož vyplývá omezení výšky staveb, druh použití konstrukèních materiálu nadzemních èásti staveb vèetnì druhu støešní krytiny i doèasné použití je [..]
Zdroj: stavimedum.cz

4

0   0

Radioreléová trasa


Radioreléové trasy jsou přímočaré linie potřebné pro přenos signálu mezi místy jeho přenosu. Funkčnost radioreléového spoje předpokládá trasu bez překážek, z čehož vyplývá ome [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

5

1   1

Radioreléová trasa


Radioreléové trasy jsou přímočaré linie potřebné pro přenos signálu mezi místy jeho přenosu. Funkčnost radioreléového spoje předpo [..]
Zdroj: gservis.cz

6

0   1

Radioreléová trasa


Radioreléové trasy jsou pøímoèaré linie potøebné pro pøenos signálu mezi místy jeho pøenosu. Funkènost radioreléového spoje pøedpokládá trasu bez pøekážek, z èehož vyplývá ome [..]
Zdroj: bydlenisnu.cz

Přidat význam slova Radioreléová trasa
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Rabicové pletivo Regulační plán >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam