Význam Selekce
Co znamená slovo Selekce? Zde naleznete 6 významů slova Selekce. Můžete také přidat význam slova Selekce sami

1

1   0

Selekce


("selection"): viz pod heslem: pøírodní výbìr. 
Zdroj: mprinstitute.org

2

1   1

Selekce


výběr, volba.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

3

1   1

Selekce


Proces, který lze sledovat pomocí zmìn prùmìrné hodnoty, variance a kovariance ve fenotypové distribuci mezi generacemi. Selekèní odpovìï závisí na dìdiènosti vlastností, t.j. primárn [..]
Zdroj: user.mendelu.cz

4

0   0

Selekce


výběr buď přírodní, nebo umělý, určuje rozmnožování jedné skupiny jedinců na úkor druhých. Jde o výběr genotypů lépe odpovídajících podmínkám prostředí (přírodní) nebo požadavkům pěstitele či chovatele (umělá). Výběr biocenotický je určován vzájemnými vztahy jednotlivých druhů.
Zdroj: goniatit.cz

5

0   0

Selekce


Slovo výběr nebo selekce se používá v různých oborech a speciálních významech. V evoluční biologii: přirozený výběr přírodní výběr pohlavní výběr rodičovský výběr umělý [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0   0

Selekce


Selekce představuje první fázi muzealizačního procesu, který je zahájen určením objektu muzealizace. Muzeologická selekce znamená výběr z celku, její primární funkce je funkce poznáva [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova Selekce
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Rudý posuv Skalár >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam