Význam Selekce
Co znamená slovo Selekce? Zde naleznete 6 významů slova Selekce. Můžete také přidat význam slova Selekce sami

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Selekce


výběr, volba.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com (offline)

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Selekce


Proces, který lze sledovat pomocí zmìn prùmìrné hodnoty, variance a kovariance ve fenotypové distribuci mezi generacemi. Selekèní odpovìï závisí na dìdiènosti vlastností, t.j. primárnì ve zmìnách frek [..]
Zdroj: user.mendelu.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Selekce


výběr buď přírodní, nebo umělý, určuje rozmnožování jedné skupiny jedinců na úkor druhých. Jde o výběr genotypů lépe odpovídajících podmínkám prostředí (přírodní) nebo požadavkům pěstitele či chovatele (umělá). Výběr biocenotický je určován vzájemnými vztahy jednotlivých druhů.
Zdroj: goniatit.cz (offline)

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Selekce


("selection"): viz pod heslem: pøírodní výbìr. 
Zdroj: mprinstitute.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Selekce


Slovo výběr nebo selekce se používá v různých oborech a speciálních významech. V evoluční biologii: přirozený výběr přírodní výběr pohlavní výběr rodičovský výběr umělý výběr Ve společenských vědách: [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Selekce


Selekce představuje první fázi muzealizačního procesu, který je zahájen určením objektu muzealizace. Muzeologická selekce znamená výběr z celku, její primární funkce je funkce poznávací. Hlavní náplní [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Rudý posuv Skalár >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam