Význam Stavba jednoduchá
Co znamená slovo Stavba jednoduchá? Zde naleznete 9 významů slova Stavba jednoduchá. Můžete také přidat význam slova Stavba jednoduchá sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Stavba jednoduchá


Jednoduchými stavbami jsou:
Zdroj: stavimedum.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Stavba jednoduchá


Jednoduchými stavbami jsou: a. stavby pro bydlení, jejichž zastavìná plocha nepøesahuje 300 m2, pokud mají nejvýše ètyøi byty, jedno podzemní a tøi nadzemní podlaží vèetnì podkroví, b. stavby pro indi [..]
Zdroj: nej017.webz.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Stavba jednoduchá


Jednoduchými stavbami jsou: a) stavby pro bydlení, jejichž zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2, pokud mají nejvýše čtyři byty, jedno podzemní a tři nadzemní podlaží včetně podkroví, b) stavby pro indi [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Stavba jednoduchá


Jednoduchými stavbami jsou: a) stavby pro bydlení, jejichž zastavìná plocha nepøesahuje 300 m2, pokud mají nejvýše ètyøi byty, jedno podzemní a tøi nadzemní podlaží vèetnì podkroví, b) stavby pro indi [..]
Zdroj: bydlenisnu.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Stavba jednoduchá


Jednoduchými stavbami jsou: a) stavby pro bydlení, jejichž zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2, pokud mají nejvýše čtyři byty, jedno podzemní a tři nadzemní podlaží včetně podkroví, b) stavby pro indi [..]
Zdroj: chciprojektdomu.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Stavba jednoduchá


Jednoduchými stavbami jsou:
Zdroj: cip-stavby.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Stavba jednoduchá


Jednoduchými stavbami jsou: stavby pro bydlení, jejichž zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2, pokud mají nejvýše čtyři byty, jedno podzemní a tři nadzem [..]
Zdroj: gservis.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Stavba jednoduchá


Jednoduchými stavbami jsou: a) stavby pro bydlení, jejichž zastavìná plocha nepøesahuje 300 m2, pokud mají nejvýše ètyøi byty, jedno podzemní a tøi nadzemní podlaží vèetnì podkroví, b) stavby pro individuální rekreaci, c) nepodsklepené stavby s jedním nadzemním podlažím a stavby za øízení staveništì, pokud jejich zastavìná plocha nepøesahuje 300 m2 [..]
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Stavba jednoduchá


Je stavbou JEDNODUCHOU bytový dům 4 b.j. = 1 PP + 3 NP , bez podkroví ?
Jarmila Kašparová - 16. dubna 2020

<< Stanová střecha Stavba pozemní >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam