Význam Termolabilní víno
Co znamená slovo Termolabilní víno? Zde naleznete 3 významů slova Termolabilní víno. Můžete také přidat význam slova Termolabilní víno sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Termolabilní víno


technologický slovník  Toto víno obsahuje látky, které pøi zmìnì teploty vytvoøí ve vínì zákal. Jsou to vìt¹inou bílkoviny, pøípadnì i soli kyseliny vinné. Bílkoviny se odstraòují èeøením bentonitem nebo pou¾itím iontomìnièù. Soli kyseliny vinné se odstraòují ochlazením vína.
Zdroj: vino-italiano.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Termolabilní víno


Toto víno obsahuje látky, které při změně teploty vytvoří ve víně zákal. Jsou to většinou bílkoviny, případně i soli kyseliny vinné. Bílkoviny se odstraňují čeřením bentonitem nebo použitím iontoměničů. Soli kyseliny vinné se odstraňují ochlazením vína.
Zdroj: winelink.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Termolabilní víno


Termolabilní víno je víno obsahující látky, které změnou teploty vína změní svoji konzistenci, a tím změní i vizuální stav vína vytvořením zákalu. Příčinou zákalu jsou většinou vysrážené bílkoviny, př [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

<< Tenké víno Terroir >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam