Význam Terroir
Co znamená slovo Terroir? Zde naleznete 6 významů slova Terroir. Můžete také přidat význam slova Terroir sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Terroir


obecný slovník  Oznaèení pro faktory ovlivòující kvalitu vína. Jsou to pùda, klima, poloha vinice, stáøí keøù, nadmoøská vý¹ka apod.
Zdroj: vino-italiano.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Terroir


(francouzsky)
Zdroj: encyklopedie-vina.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Terroir


Tento výraz francouzsky doslova znamená "půda" ale ve vinohradnictví skutečně odkazuje v mnohem širším smyslu na souhrn pěstitelských podmínek v dané vinici, ke kterým patří nadmořská výška, poloha, k [..]
Zdroj: global-wines.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Terroir


Označení pro faktory ovlivňující kvalitu vína. Jsou to půda, klima, poloha vinice, stáří keřů, nadmořská výška apod.
Zdroj: winelink.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Terroir


francouzský výraz zahrnující celkovou souhru přírodních faktorů, prostředí, podnebí, nadmořské výšky, půdy a dalších, které ovlivňují růst a kvalitu révy a potažmo i chuť vína
Zdroj: metroflora.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Terroir


Terroir (výslovnost [teroá], odvozeno z terre – „země“) je takový souhrnný vliv zejména přírodních podmínek konkrétního místa na zde pěstované rostliny, že vzniká jedinečný a nezaměnitelný zemědělský [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Termolabilní víno Tete de cuvée >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam