Význam Verbální komunikace
Co znamená slovo Verbální komunikace? Zde naleznete 3 významů slova Verbální komunikace. Můžete také přidat význam slova Verbální komunikace sami

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Verbální komunikace


Slovní, èi písemná forma dorozumívání seznam všech pojmù  •  zpìt na úvodní stránku
Zdroj: icprogress.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Verbální komunikace


Verbální komunikace (z lat. verbum, slovo) znamená komunikaci prostřednictvím jazyka a řeči. Verbální komunikace charakterizuje člověka vůči jiným společensky žijícím živočichům, a s nimiž ho naopak s [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Verbální komunikace


Dorozumívání (výměna informací) mezi lidmi prostřednictvím slovního projevu. Verbální komunikace je běžná v pedagogické praxi a je základním komunikačním prostředkem v interakci lektor - posluchač....
Zdroj: andromedia.cz (offline)

<< Sympozium Vzdělání >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam