Význam abraze
Co znamená slovo abraze? Zde naleznete 8 významů slova abraze. Můžete také přidat význam slova abraze sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abraze


narušení povrchu mechanickým pùsobením kapaliny
Zdroj: labo.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abraze


plošné broušení, obrušování; výškrab, kyretáž
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abraze


schopnost rozrušování pobřeží příbojem, vlnou apod.
Zdroj: goniatit.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abraze


– gynekologický zákrok, pøi kterém je pøes pochvu pacientky zavedena kyreta, kterou se odeberou vzorky sliznice z dutiny dìložní a použijí se k dalšímu vyšetøení
Zdroj: gynprenatal.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abraze


plošné broušení, obrušování; výškrab, kyretáž
Zdroj: islo.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abraze


Abraze znamená opotřebení v důsledku tření. Podle mechanických standardů EN388 pro rukavice, EN343 pro obleky a EN ISO20344 pro obuv, slouží příslušný test ke zjištění, kdy dojde ke zničení výrobku. P [..]
Zdroj: oopp.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abraze


Abraze znamená mechanické obrušování. Tento termín se využívá ve více oborech. Abraze (geologie) Abraze (stomatologie) Abraze (gynekologie)
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

abraze


Obrušování hornin pevnými èásticemi, jimž pohybovou energii dává zemská tíže, vítr, voda a led.
Zdroj: mezistromy.cz

<< A/D absolutní nula >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam