Význam abstraktní
Co znamená slovo abstraktní? Zde naleznete 6 významů slova abstraktní. Můžete také přidat význam slova abstraktní sami

1

7 Thumbs up   4 Thumbs down

abstraktní


který se týká představ, pocitů nebo vlastností, ne skutečných (hmotných) věcí | * | * | který se nezabývá konkrétními případy | * | – | všeobecný
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

4 Thumbs up   5 Thumbs down

abstraktní


nenázorný, pomyslný
Zdroj: help24.cz

3

3 Thumbs up   5 Thumbs down

abstraktní


Abstrakce ve filozofii označuje buď důležitý moment procesu poznání při přechodu od smyslového k racionálnímu poznání, nebo jako hotový výsledek tohoto procesu. Proces abstrakce spočívá obecně v tom, [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

1 Thumbs up   6 Thumbs down

abstraktní


(lat. abs-trahere, odtáhnout, odvléci, oddělit); odtažitý, obecný, schematický.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

5

1 Thumbs up   7 Thumbs down

abstraktní


abstract
Zdroj: ped.muni.cz

6

1 Thumbs up   7 Thumbs down

abstraktní


odtažitý, odtržený od skuteènosti, obecný, pojmový
Zdroj: islo.cz

<< absolvent absurdní >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam