Význam rešerše
Co znamená slovo rešerše? Zde naleznete 8 významů slova rešerše. Můžete také přidat význam slova rešerše sami

1

3   1

rešerše


Rešerše je soupis zdrojů, ať už ve formě knih nebo webových stránek, k tématu, na kterém máte pracovat, připravit článek, referát či prezentaci.
Zdroj: seoslovnik.info

2

1   0

rešerše


vyhledávání informací o určité problematice na základě konkrétního požadavku | výsledný soupis vyhledaných informací
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

0   0

rešerše


provádět nebo vypracovat rešerši znamená postup vyšetřováním, pátráním, ověřováním faktů a údajů.
Zdroj: vejska.cz

4

0   0

rešerše


Rešerše je vyhledávání určitých skutečností a informací pro předem stanovené úkoly. V oblasti vynálezů se nejčastěji uplatňují rešerše na stav techniky, které se zaměřují na vyhledávání patentové literatury k určitému připravovanému výzkumnému a vývojovému úkolu nebo při zavádění nové výroby, rešerše na [..]
Zdroj: patentovakancelar.cz

5

0   0

rešerše


(z franc. recherche) - průzkum, vyhledávání
Zdroj: sun2.biomed.cas.cz

6

0   0

rešerše


Druhy rešerší retrospektivní - nové téma zadané jako dotaz do databáze s určitou retrospektivou v čase - účelem je zjistit stav poznání v určité vědecké oblasti
Zdroj: sun2.biomed.cas.cz

7

0   0

rešerše


Rešerše (z fr. recherche, hledání) může být: vyhledávání informací o určité problematice na základě konkrétního požadavku soupis vyhledaných informací jako výsledek (1). S rozvoje [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0   1

rešerše


české slovo rešerše je počeštěnou verzí francouzského slovo recherche, které lze do češtiny přeložit jako vyhledávání či pátrání, zpravidla ve významu vyhledávání určitých informací v souvislosti s akademickou či odbornou činností. Ve stejném významu je slovo rešerše používáno též českém jazyce, rovněž zejména v souvislosti s odborným (např. právním) vyhledáváním konkrétních informací, materiálů, důkazů či jiných podkladů.

V hovorové mluvě se lze zřídka setkat též od podstatného jména rešerše odvozeného slovesa „rešeršovat,“ které je však slovem nespisovným, gramaticky nesprávným, tj. které je používáno prakticky výhradně pouze jako slangový výraz mezi příslušníky odborných kruhů.
Honzi - 7. prosince 2018

Přidat význam slova rešerše
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< ropa slune?ní >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam