Význam ad hoc
Co znamená slovo ad hoc? Zde naleznete 5 významů slova ad hoc. Můžete také přidat význam slova ad hoc sami

1

0   0

ad hoc


 (lat. k tomuto), pro tento případ, k tomuto jednotlivému účelu.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

2

0   0

ad hoc


Vztahující se jen k tomuto jedinému pøípadu èi úèelu, nevycházející z žádné logiky èi koncepce, postrádající strategický zámìr. Dlouhodobì opakovaný postup ad hoc se stáv [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

0   0

ad hoc


jen pro tento případ; k tomuto účelu
Zdroj: business.center.cz

4

0   0

ad hoc


Ad hoc [ad hok] (krátké o; někdy psáno Ad-hoc) je latinský obrat, znamenající doslova „k tomuto“, překládaný jako „za určitým účelem“ nebo „pro tento jednotlivý (konkrétní) [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0   0

ad hoc


Ad hoc (čti ad hok) je obrat původem z latiny, který označuje aktivitu či organizaci uskutečněnou či zformovanou jen z toho důvodu, že to vyžadovala konkrétní situace. Nejde tedy o dopředu plánovanou záležitost, ale o akci konanou jen za určitým účelem. V doslovném překladu toto sousloví znamená “k tomu”, běžně se překládá jako “jen pro tento případ/k tomuto účelu”. Ad hoc je termín, který se používá v mnoha různých oborech: ekonomice, IT, filozofii, atd. Například v matematice může ad hoc označovat třeba vzorec aplikovatelný jen pro konkrétní použití, který nemá všeobecnou platnost. V oblasti marketingu je “ad hoc výzkum” takový, který se zadává na vyžádání třeba v případech, kdy je nutné získat názory veřejnosti v co nejkratším čase. Mohou se tak také označovat materiály použitelné jednorázově - brožury či reklamní nosiče.
Zu - 11. prosince 2018


Přidat význam slova ad hoc
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< a tergo ad hominem >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam