Význam gesce
Co znamená slovo gesce? Zde naleznete 5 významů slova gesce. Můžete také přidat význam slova gesce sami

1

4   0

gesce


pověření organizace nebo osoby k výkonu určité činnosti | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

3   0

gesce


kompetence, pravomoc
Zdroj: klub.slovniky.cz

3

2   0

gesce


povìøení k výkonu urèité èinnosti
Zdroj: islo.cz

4

1   0

gesce


slovo gesce je počeštěnou variantou latinského slova gestio, znamenajícího v překladu do češtiny činnost, úkon či akci. Obdobný význam má podstatné jméno gesce též v českém jazyce, kdy se nejčastěji používá jako synonymum pro slova kompetence, působnost, oprávnění.

Jako příklad použití slova gesce lze uvést slovní spojení „mít něco v gesci“. Předmětné slovní spojení znamená, že je člověk oprávněn něco udělat, tj. že se jedná o jeho (pracovní) agendu. Například v právu je možné konstatovat, že v gesci statutárního orgánu je obchodní vedení společnosti.

Od slova gesce je odvozeno méně používané slovo gestor, které označuje osobu, která je příslušná nebo pověřená k provedení určitého úkonu.
Honzi - 5. prosince 2018

5

0   0

gesce


pověření osoby nebo organizace vykonávat určité funkce za osoby jiné, v jejich zájmu Viz také plná moc
Zdroj: business.center.cz

Přidat význam slova gesce
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< azoospermie ginseng >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam