Význam alikvótní úrokový výnos
Co znamená slovo alikvótní úrokový výnos? Níže najdete jeden význam slova alikvótní úrokový výnos Můžete také přidat význam slova alikvótní úrokový výnos sami

1

0   0

alikvótní úrokový výnos


Pomìrná èást úrokového výnosu dluhopisu, odpovídající pomìru poètu dní uplynulých od zahájení výnosového období a celkové doby výnosového období. V pøípadì prodeje se jedná o nárok pøedchozího držitele dluhopisu na výnos z dluhopisu za dobu, kterou dluhopis držel od zahájení výnosového období.
Zdroj: financni.webz.cz

Přidat význam slova alikvótní úrokový výnos
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< aliance antidumpingové clo >>