Význam aliance
Co znamená slovo aliance? Zde naleznete 9 významů slova aliance. Můžete také přidat význam slova aliance sami

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aliance


(Strategická) Dva nebo více podniků uzavřou dlouhodobou kooperaci v zájmu dosažení společného cíle (např. vývoj společného trhu jetsliže marketingové náklady by byly moc velké pro jeden podnik).
Zdroj: cz.brokerjet.com

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aliance


1. spolek, spojenectví, spojenecká smlouva; 2. pøíležitostné a doèasné sdružování rùzných druhù živoèichù
Zdroj: islo.cz

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aliance


mezinárodní spolek dvou nebo více států obvykle cílený proti třetímu státu nebo jiné alianci
Zdroj: business.center.cz

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aliance


(Strategická) Dva nebo více podniků uzavřou dlouhodobou kooperaci v zájmu dosažení společného cíle (např. vývoj společného trhu jetsliže marketingové náklady by byly moc velké pro jeden podnik).
Zdroj: brokerjet.cz

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aliance


sdružení guild
Zdroj: guildwars2.cz

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aliance


Aliance (spolek), v politice také blok, liga, nebo pakt, je smluvně zakotvený vztah mezi rovnoprávnými partnery.[zdroj?] Spolek mohou tvořit fyzické nebo právnické osoby, státy. Vojenské aliance se oz [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

1 Thumbs up   2 Thumbs down

aliance


neboli manželství. Jde o nepokrevní příbuzenství. Vzniká díky sňatku.
anonymní - 28. října 2019

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

aliance


Toto je seznam ras a skupin vyskytujících se ve Warcraftu.
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   2 Thumbs down

aliance


mezinárodní spolek dvou nebo více státù obvykle cílený proti tøetímu státu nebo jiné alianci
Zdroj: financni.webz.cz

<< akciová spoleènost alikvótní úrokový výnos >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam