Význam antagonismus
Co znamená slovo antagonismus? Zde naleznete 6 významů slova antagonismus. Můžete také přidat význam slova antagonismus sami

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

antagonismus


Základní protiklad. Situace ve společnosti, kde proti sobě nepřátelsky působí společenské síly.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

antagonismus


(řec. anti- a agónios, bojový), spor, rozpor, svár, protiklad sil.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

3

1 Thumbs up   3 Thumbs down

antagonismus


rozpornost, protikladnost, protichůdnost, protiklad, protichůdná, opačná činnost orgánů, léků | rozpornost, protikladnost, protichůdnost, protiklad
Zdroj: cs.wiktionary.org

4

0 Thumbs up   2 Thumbs down

antagonismus


Kategorie historického materialismu oznaèující základní rozpory vykoøisovatelských a vykoøisovaných tøíd, které jsou neoddìlitelné od tøídní spoleènosti. Podobnì pojmenovávají zvláštní skupiny [..]
Zdroj: marxismus.cz

5

0 Thumbs up   2 Thumbs down

antagonismus


jednotlivé škodliviny mají protichůdné účinky; jejich účinky se při kombinované expozici částečně nebo úplně ruší
Zdroj: agromanual.cz

6

0 Thumbs up   2 Thumbs down

antagonismus


Antagonismus může být: antagonismus (filosofie) – koncept neustálého boje dvou nesmiřitelných protikladů (např. Jin a Jang) antagonismus (chemie) – jev, kdy se několik látek vzájemně ovlivňuje tak, že [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< matiné antagonista >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam