Význam archeologie
Co znamená slovo archeologie? Zde naleznete 6 významů slova archeologie. Můžete také přidat význam slova archeologie sami

1

2   1

archeologie


věda zkoumající lidskou minulost prostřednictvím materiálních pozůstatků
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1   1

archeologie


vìda zkoumající a rekonstruující nejstarší dìjiny lidstva
Zdroj: islo.cz

3

0   1

archeologie


Archeologie (z řečtiny: αρχαίος (archaios) = starý, λόγος (logos) = slovo, řeč) je věda studující minulé lidské společnosti prostřednictvím archeologických pramenů. Mezi ně patří lidské výtvory (artef [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0   1

archeologie


Archeologie (z řečtiny: αρχαίος (archaios) = starý, λόγος (logos) = slovo, řeč) je věda studující minulé lidské společnosti prostřednictvím archeologických pramenů. Mezi ně patří lidské výtvory (artef [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0   2

archeologie


Historická vìda zkoumající vývoj èlovìka a spoleènosti pøedevším pøed objevem písma, tj. pøed vznikem civilizace, pomocí dochovaných hmotných pozùstatkù jejich existence.
Zdroj: marxismus.cz

6

0   2

archeologie


viz kognitivní archeologie
Zdroj: fim.uhk.cz

Přidat význam slova archeologie
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< non geologie >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam