Význam asertivita
Co znamená slovo asertivita? Zde naleznete 7 významů slova asertivita. Můžete také přidat význam slova asertivita sami

1

10   3

asertivita


je zdravé sebeprosazování, schopnost vyjádřit svůj názor (byť by byl v nesouladu s většinovým názorem) a zároveň respektovat myšlenky jiných; schopnost rozpoznat manipulativní jednán [..]
Zdroj: tomatis-praha.cz

2

6   2

asertivita


Soubor komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních), umožňujících takový způsob jednání, ve kterém člověk dokáže prosadit své názory, zájmy a postoje, aniž omezuje názory, zájmy a postoje...
Zdroj: andromedia.cz

3

4   2

asertivita


Sebevìdomím podmínìná schopnost neagresivního sebeprosazování se ve spoleèenských vztazích, formální respekt nepodléhající zájmùm odpùrce.
Zdroj: marxismus.cz

4

4   3

asertivita


schopnost prosazovat vlastní názor, stanovisko nebo zájem | sebeprosazení | pasivita
Zdroj: cs.wiktionary.org

5

3   2

asertivita


Způsob jednání, ve kterém člověk dokáže prosadit své názory, zájmy a postoje při respektování zájmů jiných osob.
Zdroj: rozvoj-kariery.cz

6

4   4

asertivita


sebeprosazování, nenásilnì projevené sebevìdomí, troufalost
Zdroj: islo.cz

7

0   3

asertivita


Pojem asertivita označuje schopnost prosazovat jiný názor, stanovisko nebo zájem. Považuje se za důležitou komunikační dovednost. Umožňuje jasně vyjádřit a prosadit naše názory a myšl [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova asertivita
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< wie Wien >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam