Význam asertivita
Co znamená slovo asertivita? Zde naleznete 7 významů slova asertivita. Můžete také přidat význam slova asertivita sami

1

10 Thumbs up   5 Thumbs down

asertivita


je zdravé sebeprosazování, schopnost vyjádřit svůj názor (byť by byl v nesouladu s většinovým názorem) a zároveň respektovat myšlenky jiných; schopnost rozpoznat manipulativní jednání a umět se mu brá [..]
Zdroj: tomatis-praha.cz

2

6 Thumbs up   3 Thumbs down

asertivita


Soubor komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních), umožňujících takový způsob jednání, ve kterém člověk dokáže prosadit své názory, zájmy a postoje, aniž omezuje názory, zájmy a postoje...
Zdroj: andromedia.cz

3

4 Thumbs up   3 Thumbs down

asertivita


Sebevìdomím podmínìná schopnost neagresivního sebeprosazování se ve spoleèenských vztazích, formální respekt nepodléhající zájmùm odpùrce.
Zdroj: marxismus.cz

4

4 Thumbs up   4 Thumbs down

asertivita


schopnost prosazovat vlastní názor, stanovisko nebo zájem | sebeprosazení | pasivita
Zdroj: cs.wiktionary.org

5

3 Thumbs up   3 Thumbs down

asertivita


Způsob jednání, ve kterém člověk dokáže prosadit své názory, zájmy a postoje při respektování zájmů jiných osob.
Zdroj: rozvoj-kariery.cz

6

4 Thumbs up   5 Thumbs down

asertivita


sebeprosazování, nenásilnì projevené sebevìdomí, troufalost
Zdroj: islo.cz

7

1 Thumbs up   4 Thumbs down

asertivita


Pojem asertivita označuje schopnost prosazovat jiný názor, stanovisko nebo zájem. Považuje se za důležitou komunikační dovednost. Umožňuje jasně vyjádřit a prosadit naše názory a myšlenky aniž bychom [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< wie Wien >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam