Význam Trend
Co znamená slovo Trend? Zde naleznete 23 významů slova Trend. Můžete také přidat význam slova Trend sami

1

4 Thumbs up   1 Thumbs down

Trend


celkový, obecný sklon, směřování, vývojová tendence
Zdroj: slovnik-cizich-slov-online.com (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Trend


Trend označuje moderní populární proud nebo vývojovou tendenci a směřování s předpokládaným výhledem do přinejmenším blízké budoucnosti, protože jde popis tendence procesu změny. V oděvním průmyslu je trendem označováno něco, co je nebo bude v dané sezóně módní, trendy. Jako demografické trendy lze označit vývoj různých procesů v populaci v určitém časovém období (například úmrtnost, porodnost, sňatkovost, rozvodovost, apod.). O trendu ale můžeme hovořit prakticky ve všech oborech nejen lidské činnost: počasí, ekonomii, vzdělávání nebo třeba pečení vánočního cukroví. Pokud o někom říkáme, že “nastavil trend”, znamená to, že udělá nebo začne s něčím, co se stane populárním a následuje ho v tom mnoho dalších lidí. Pro takového jedince se používá výraz “trend setter”.
Zu - 11. prosince 2018

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Trend


sklon; směřování; vývojová tendence
Zdroj: klub.slovniky.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Trend


převažující směr vývoje ceny
Zdroj: bossa.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Trend


smìr vývoje
Zdroj: pppbruntal.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Trend


(1) Tendence cenové køivky pohybovat se v jednom hlavním smìru, nahoru nebo dolù. (2) Nᚠpøítel.
Zdroj: komodity.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Trend


Ve stručnosti sousledná řada vyšších cen pro uptrend a serie nižších cen pro downtrend.
Zdroj: ludvik-turek.com (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Trend


Trend je označován pohyb ceny jedním směrem. Je možné další rozdělení dle směru, který může být nahoru – up a nebo dolu – down , nazýváno také up-trend a down-trend. K určení trendu bývají použity různé metody, jako jsou např. trend lines (trendové čáry), klouzavé průměry apod.
Zdroj: profity.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Trend


V technické analýze se jedná o tendenci vývoje ceny aktiva pohybovat se určitým směrem v čase. K jeho identifikaci slouží nástroje (grafické formace, indikátory) technické analýzy.
Zdroj: patria-direct.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Trend


Trend - celkový smer, tendencia vývoja niečoho.
Zdroj: bonumeng.eu (offline)

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Trend


Trend je budoucí vývoj ceny cenného papíru. Vychází z historického vývoje cenného papíru a jeho aktuálního postavení. Trend může být vzrůstající, klesající nebo má boční směr.
Zdroj: brokerjet.cz (offline)

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Trend


Směr pohybu, vývojová tendence kurzu cenného papíru, která určitou dobu po svém nastoupení trvá. Na trhu dochází k permanentnímu střídání dvou typů trendů: vzestupného (býčí trh) a sestupného (medvědí trh). Z hlediska času rozeznává Dowova teorie v rámci technické analýzy primární, sekundární a terciální trendy. [..]
Zdroj: brokerjet.cz (offline)

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Trend


 Ve vztahu k finančním trhům se tím rozumí obecná tendence tržních cen pohybovat se určitým směrem.
Zdroj: highsky.cz (offline)

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Trend


smìr vývoje
Zdroj: help24.cz (offline)

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Trend


Trend (angl.) znamená směřování, tendenci spíše dlouhodbého procesu změny. Užívá se v běžné řeči i ve vědách o současně probíhajících a těžko předvídatelných změnách, zejména v hospodářské a kulturní [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Trend


Trend může být: trend – tendence, směřování TREND - všeobecný investiční fond, zkrachovalý fond spojený s osobou Michaela Kocába Trend (magazín) – časopis spojený s osobou Jiřího Paroubka, který vydáv [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

17

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Trend


trend | směr
Zdroj: cs.wiktionary.org

18

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Trend


Je to sousledná øada vyšších cen pro uptrend a série nižších cen pro downtrend.Trend je jako rozjetý vlak a je velmi dùležitý, a proto nikdy nejdìte proti trendu. Vstupujte pouze do pozice ve s [..]
Zdroj: fxstreet.cz

19

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Trend


Ve stručnosti sousledná řada vyšších cen pro uptrend a serie nižších cen pro downtrend.
Zdroj: czechwealth.cz

20

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Trend


Určitý proces, ktorý sa dlhšiu dobu opakuje.
Zdroj: vub.sk

21

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Trend


Trend
Zdroj: forex24.cz

22

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Trend


Trend je budoucí vývoj ceny cenného papíru. Vychází z historického vývoje cenného papíru a jeho aktuálního postavení. Trend může být vzrůstající, klesající nebo má boční směr.
Zdroj: cz.brokerjet.com (offline)

23

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Trend


Směr pohybu, vývojová tendence kurzu cenného papíru, která určitou dobu po svém nastoupení trvá. Na trhu dochází k permanentnímu střídání dvou typů trendů: vzestupného (býčí trh) a sestupného (medvědí trh). Z hlediska času rozeznává Dowova teorie v rámci technické analýzy primární, sekundární a terciální trendy. [..]
Zdroj: cz.brokerjet.com (offline)

<< Malta bas >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam