Význam autonomie
Co znamená slovo autonomie? Zde naleznete 5 významů slova autonomie. Můžete také přidat význam slova autonomie sami

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

autonomie


Samosprávnost jedince, skupiny èi území. V politice je souèástí unitárního státu, jako jen èásteènì podøízení celek s vysokým stupnìm samosprávy.
Zdroj: marxismus.cz

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

autonomie


samovolnost, spontánnost, schopnost některých živočichů odvrhnout při podráždění určitou část těla jako ochranný reflex.
Zdroj: goniatit.cz (offline)

3

2 Thumbs up   2 Thumbs down

autonomie


Autonomie (z řec. autonomos, řídící se vlastními zákony, a autonomia, politická nezávislost) je stav určitého společenství nebo jednotlivce, pokud se řídí pravidly a zákony, které si sám dává nebo dob [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

2 Thumbs up   3 Thumbs down

autonomie


(řec. autos, sám, a nomos, zákon), vlastnost osoby nebo společnosti, která si sama uděluje (dává) zákony, jimiž se řídí; svrchovanost, nezávislost.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com (offline)

5

1 Thumbs up   2 Thumbs down

autonomie


funkèní samostatnost, samospráva; svébytnost, nezávislost
Zdroj: islo.cz

<< autarkie autorita >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam