Význam dekadence
Co znamená slovo dekadence? Zde naleznete 5 významů slova dekadence. Můžete také přidat význam slova dekadence sami

1

6 Thumbs up   3 Thumbs down

dekadence


Zánik, ústup a rozpad kultur, společností, elit a sociálních vrstev.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

dekadence


(fr. úpadek), označení myšlenkových a zejména uměleckých směrů, které dávají zřetelně najevo, že nehledí na žádnou budoucnost.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

dekadence


úpadek, úpadkovost; umìlecký smìr pøelomu 19. a 20. století; bohémský pesimizmus
Zdroj: islo.cz

4

1 Thumbs up   2 Thumbs down

dekadence


Úpadek, rozklad; pojem užívaný pro období po rozpadu øíše Øímské. Od poloviny 19. století souhrnný název pro skupinu umìleckých smìrù vycházejících z romantismu. Vyjadøuje pocity zklamání, nudy, [..]
Zdroj: marxismus.cz

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

dekadence


Dekadence (z lat. de-cadentia od cadere, padat) znamená úpadek, rozpad; odtud přídavné jméno dekadentní, úpadkový. Název dekadence se spojoval s obdobím úpadku a rozpadu Římské říše. Od poloviny 19. s [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< deismus dekonstrukce >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam