Význam axiologie
Co znamená slovo axiologie? Zde naleznete 6 významů slova axiologie. Můžete také přidat význam slova axiologie sami

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

axiologie


nauka o hodnotách
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

axiologie


uèení o hodnotách, jejich povaze, místì a vztazích
Zdroj: islo.cz

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

axiologie


Nauka o hodnotách pojímaná jako věda, čímž se liší od jiných nauk s tímto předmětem zaměřených spíše na praxi
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

axiologie


Axiologie (z řeckého axios, rovnocenný, zasloužený) nebo také filosofie hodnot je moderní filosofická disciplina, součást praktické filosofie, která se zabývá hodnocením a hodnotami.
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   2 Thumbs down

axiologie


(řec. axios, rovnocenný, něčeho hodný); filosof. nauka o původu a povaze hodnot, např. mravních, estetických, náboženských atd.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

6

0 Thumbs up   2 Thumbs down

axiologie


Filozofická disciplina zabývající se zkoumáním hodnot èi hodnocení. Zpravidla idealisticky sklouzává k systému hodnot nìkým èi nìèím pøedem daných, nebo autorem právì vytváøených. Hodnocení èlovì [..]
Zdroj: marxismus.cz

<< ThDr sepulkrální >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam