Význam balet
Co znamená slovo balet? Zde naleznete 5 významů slova balet. Můžete také přidat význam slova balet sami

1

1   0

balet


umìlecký tanec; divadelní taneèní soubor; umìlecká taneèní produkce; jevištní hudebnì-dramatická forma k taneènímu provedení
Zdroj: islo.cz

2

1   0

balet


Scénický umìlecký útvar sestávající z taneènì a pantomimicky vytváøeného divadelního dìje doprovázeného hudbou.  
Zdroj: pianovka.cz

3

0   0

balet


Jevištní forma, jejíž dìj se znázoròuje tancem* a hudbou, která ho doprovází. Nìkdy je to samostatné celoveèerní dílo, sestavené z jednotlivých èísel jako opera*, jindy bývá souè [..]
Zdroj: sbor.webzdarma.cz

4

0   0

balet


Balet je forma scénického tance, která využívá choreografii. Balet může být samostatné dílo, nebo může být součástí opery nebo operety. Mezi významná baletní představení patří [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0   0

balet


Balet je forma scénického tance, která využívá choreografii. Balet může být samostatné dílo, nebo může být součástí opery nebo operety. Mezi významná baletní představení patří [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova balet
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< balada baryton >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam