Význam beneficient
Co znamená slovo beneficient? Zde naleznete 6 významů slova beneficient. Můžete také přidat význam slova beneficient sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

beneficient


oprávnìný - napø. ten, v jehož prospìch je spravován trust, nebo ten, jemuž banka poskytuje plnìní z akreditivu
Zdroj: islo.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

beneficient


věřitel, oprávněný
Zdroj: realitnislovnik.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

beneficient


– oprávněná osoba, pro niž je určitý majetek spravován prostřednictvím trustu nebo která má z takového majetku prospěch či užitek, případně osoba, která získává určitý majetek nebo prospěch na základě poslední vůle. V různých právnických publikacích se pro tuto osobu používají i označení beneficiář, beneficiát anebo obmyšlený. [..]
Zdroj: kaminari.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

beneficient


oprávněný např. ten, v jehož prospěch je spravován trust, nebo ten, jemuž banka poskytuje plnění z akreditivu Pramen § 1412 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona Viz také akreditiv smlouva o otevření akreditivu trust
Zdroj: business.center.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

beneficient


Firma, která se aktivně (finančně, zdrojově) zapojí do vyhlášené výzvy
Zdroj: otevreneinovace.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

beneficient


správce cizího majetku. Osoba, které je svěřena správa majetku, který jí nepatří, ve prospěch někoho jiného
Zdroj: nasepujcka.cz

<< Zajištění pojišťovny common law >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam