kaminari.cz

Obdržené pozitivní hlasy1
Obdržené negativní hlasy2
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (49)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

trust


– způsob správy majetku, při kterém zakladatel trustu převede určitý majetek na správce trustu, kteří se stanou jeho vlastníky a zavazují se tento majetek udržovat a spravovat ve prospěch beneficientů nebo pro jiny specifický účel.
Zdroj: kaminari.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

úvodní stránka


Služby  Mezinárodní daňové plánování  Právní ochrana majetku  Holdingové struktury  Anonymita vlastnictví  Překlady a další služby  Ready-made společnosti  Poskytnutí registračního sídla  Nominee služby  Offshore info  SLOVNÍK OFFSHORE P [..]
Zdroj: kaminari.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

angloamerický právní systém


– právní systém vzniklý v Anglii a charakteristický tím, že kromě práva psaného obsahuje i nepsané právo soudcovské (precedenční) – soudce právo nejen nalézá, ale i tvoří (jedná se například o Anguillu, Antiguu a Barbudu, Bahamy, Barbados, Belize, Bermudy, Britské Panenské ostrovy, Delaware, Gibraltar, Guernsey, Hong Kong, Irsko, J [..]
Zdroj: kaminari.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

at arm´s length


– anglický termín označující transakci mezi dvěma společnostmi, která probíhá v perfektních konkurenčních podmínkách.
Zdroj: kaminari.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

beneficient


– oprávněná osoba, pro niž je určitý majetek spravován prostřednictvím trustu nebo která má z takového majetku prospěch či užitek, případně osoba, která získává určitý majetek nebo prospěch na základě poslední vůle. V různých právnických publikacích se pro tuto osobu používají i označení beneficiář, beneficiát anebo obmyšlený. [..]
Zdroj: kaminari.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

caricom


– společenství patnácti států z karibské oblasti (Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guayana, Haiti, Jamajka, Montserrat, Svatý Kryštof a Nevis, Svatá Lucie, Svatý Vincent a Grenadiny, Surinam, Trinidad a Tobago) založené roku 1973 s cílem rozvíjet ekonomickou a jinou spolupráci mezi členskými zeměmi. [..]
Zdroj: kaminari.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

common law


– jeden ze dvou subsystémů anglického precedenčního práva. Začal se vyvíjet už v 12. století za vlády Jindřicha II. a postupně nahradil všechna partikulární práva a stal se právem jednotným (obecným – common) pro celou zemi. Toto právo aplikovaly královské soudy. Ve středověku byla možnost obrátit se na soud privilegiem, ke kterému bylo [..]
Zdroj: kaminari.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eastern caribbean supreme court


– zvláštní soudní dvůr se sídlem na Svaté Lucii zastřešují nejvyšší soudní instance v Anguille, Antigui a Barbudě, na Britských Panenských ostrovech, Montserratu, Svatém Kryštofu a Nevisu a Svatém Vincentu a Grenadinách.
Zdroj: kaminari.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ekvitní vlastník


– osoba mající nárok na majetek či užitek z něho plynoucí (tzv. equitable rights). Ekvitní vlastnictví je produktem britského equity law (práva spravedlnosti) a podle tohoto práva může ekvitní vlastník své užitky vymáhat.
Zdroj: kaminari.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

equity law


– druhý ze základních subsystémů, na kterých je postaveno anglické precedenční (soudcovské) právo. Tento systém, založený na principech morálky a spravedlnosti, vznikl z důvodu nedostatečného počtu „writů“ (viz common law) pro pokrytí všech vzniklých sporů. Král pověřil vyřizováním takovýchto stížností Lorda vysokého kancléře (Lor [..]
Zdroj: kaminari.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 49 se přihlašte, prosím.