Význam beta
Co znamená slovo beta? Zde naleznete 25 významů slova beta. Můžete také přidat význam slova beta sami

1

1   0

beta


Finanční ukazatel používaný v modelu CAPM (capital asset pricing model). Představuje míru tzv. systematického rizika, tedy toho rizika, které vyplývá z charakteristiky celého trhu, nikoliv jen jednoho [..]
Zdroj: nextfinance.cz

2

0   0

beta


druhé písmeno alfabety | betaverze | řepa | cvikla
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

0   0

beta


Tento koeficient mìøí relativní volatilitu cenného papíru. Beta vyjadøuje vztah cenného papíru vùèi zbytku trhu cenných papírù (vìtšinou reprezentuje pøíslušný index-ten má beta rovno 1) [..]
Zdroj: fxstreet.cz

4

0   0

beta


Tento ukazatel vyjadøuje závislost chování kursu pøíslušné akcie na tržních prùmìrech, kterými jsou obvykle akciové indexy (v našem pøípadì jde o index PX-50 u modelového portfolia ÈR a o index S&P 500 u modelového portfolia USA). Hodnoty beta...
Zdroj: akcie.cz

5

0   0

beta


Tento koeficient měří relativní volatilitu cenného papíru. Beta vyjadřuje vztah cenného papíru vůči zbytku trhu cenných papírů (většinou [..]
Zdroj: czechwealth.cz

6

0   0

beta


Tento ukazatel vyjadøuje závislost chování kursu pøíslušné akcie na tržních prùmìrech, kterými jsou obvykle akciové indexy (v našem pøípadì jde o index PX-50 u modelového portfolia ÈR a o index S& [..]
Zdroj: fio.cz

7

0   0

beta


finanční ukazatel, který měří relativní volatilitu cenného papíru. Vyjadřuje závislost chování kurzu daného cenného papíru vůči zbytku trhu. [..]
Zdroj: mojeinvestice.cz

8

0   0

beta


tento koeficient mìøí relativní volatilitu cenného papíru. Beta vyjadøuje vztah cenného papíru vùèi zbytku trhu cenných papírù (vìtšinou reprezentuje pøíslušný index-ten má beta rovno 1). Pokud je bet [..]
Zdroj: home.tiscali.cz

9

0   0

beta


Finanèní ukazatel pou¾ívaný v modelu CAPM (capital asset pricing model). Pøedstavuje míru tzv. systematického rizika, tedy toho rizika, které vyplývá z charakteristiky celého trhu, nikoliv jen jednoho [..]
Zdroj: cechmal.cz

10

0   0

beta


tento koeficient měří relativní volatilitu cenného papíru. Beta vyjadřuje vztah cenného papíru vůči zbytku trhu cenných papírů (většinou reprezentuje příslušný index-ten má beta rovno 1). Pokud je beta větší než 1, pak cenný papír roste rychleji než trh a naopak.
Zdroj: cpinvest.cz

11

0   0

beta


Charakterizuje, jak jsou výsledky fondu závislé na daném indexu (např. S&P500 a další). Jestliže je beta 0.2, pak jsou výnosy fondu z 20% závislé na pohybu indexu.
Zdroj: rsj.com

12

0   0

beta


Indikátor votality nebo rizika cenného papíru. Beta určuje korelaci mezi vývojem cenného papíru a vývojem trhu jako celku. Jestliže trh cenných papírů vzroste o 10% během určitého období a určitý cenný papír navýší o 20% během této stejné doby, potom je beta 2, jestliže index vzroste o 10%, ale cenný papír pouze o 5%, potom je beta 0,5. [..]
Zdroj: cz.brokerjet.com

13

0   0

beta


Indikátor volatility nebo rizika cenného papíru. Beta určuje korelaci mezi vývojem cenného papíru a vývojem trhu jako celku. Jestliže trh cenných papírů vrzoste o 10 % během určitého období a určitý cenný papír navýší o 20 % během této stejné doby, potom je beta 2, jestliže index vzroste o 10 %, ale cenný papír pouze o 5 %, potom je beta 0,5. [..]
Zdroj: cz.brokerjet.com

14

0   0

beta


v øecké abecedì znak pro hlásku b
Zdroj: islo.cz

15

0   0

beta


Tento koeficient měří relativní volatilitu cenného papíru. Beta vyjadřuje vztah cenného papíru vůči zbytku trhu cenných papírů (většinou reprezentuje příslušný index - ten má beta rovno 1). Pokud je beta větší než 1, pak cenný papí [..]
Zdroj: ludvik-turek.com

16

0   0

beta


Tato veličina ukazuje závislost chování kursu příslušné akcie na tržních průměrech - indexech. Hodnoty beta >1 přestavují akcie s výkyvy většími než jsou charakteristické pro tržní průměry, analogi [..]
Zdroj: patria-direct.cz

17

0   0

beta


Indikátor votality nebo rizika cenného papíru. Beta určuje korelaci mezi vývojem cenného papíru a vývojem trhu jako celku. Jestliže trh cenných papírů vzroste o 10% během určitého období a určitý cenný papír navýší o 20% během této stejné doby, potom je beta 2, jestliže index vzroste o 10%, ale cenný papír pouze o 5%, potom je beta 0,5. [..]
Zdroj: brokerjet.cz

18

0   0

beta


Indikátor volatility nebo rizika cenného papíru. Beta určuje korelaci mezi vývojem cenného papíru a vývojem trhu jako celku. Jestliže trh cenných papírů vrzoste o 10 % během určitého období a určitý cenný papír navýší o 20 % během této stejné doby, potom je beta 2, jestliže index vzroste o 10 %, ale cenný papír pouze o 5 %, potom je beta 0,5. [..]
Zdroj: brokerjet.cz

19

0   0

beta


Popisuje závislos výkonnosti fondu na vývoji trhu (benchmarku fondu). Meria relatívnu mieru rizika, resp. citlivos fondu na výkonnos benchmarku. Pohyb benchmarku [..]
Zdroj: tam.sk

20

0   0

beta


testovací verze programu, může obsahovat chyby a není považována za plně dokončenou verzi.
Zdroj: onas.cz

21

0   0

beta


Beta či Béta (majuskulní podoba Β, minuskulní podoba β nebo ϐ uprostřed slova, novořecký název Βήτα, starořecký βῆτα) je druhé písmeno řecké abecedy. V systému řeckých číslovek má hodnotu 2. Z tohoto [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

22

0   0

beta


Beta či Béta (majuskulní podoba Β, minuskulní podoba β nebo ϐ uprostřed slova, novořecký název Βήτα, starořecký βῆτα) je druhé písmeno řecké abecedy. V systému řeckých číslovek má hodnotu 2. Z tohoto [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

23

0   0

beta


BETA je čistě objektově orientovaný programovací jazyk pocházející z tzv. Skandinávské školy objektově orientovaného programování, kde byl vyvinut první objektově orientovaný jazyk Simula. Z technické [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

24

0   0

beta


Slovo beta může mít více významů: beta – řecké písmeno ß Řepa (rod) – řepa, rod rostlin beta (finance) – korelační koeficient technické analýzy akcií podle Capital Asset Pricing Modelu (CAPM) betaverz [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

25

0   1

beta


Beta fondu indikuje citlivost fondu na výkyvy benchmarku. Beta vyšší než 1 (menší než 1) znamená, že fond má tendenci vydělat (ztratit) "beta násobek" toho, co vydělal (ztratil) benchmark. Je-li beta rovna 1, fond se vyvíjí podobně jako benchmark. Záporná beta znamená, že se fond pohybuje opačným směrem než benchmark. Beta je tedy mě [..]
Zdroj: ingbank.cz

Přidat význam slova beta
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Irska biblia >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam