Význam chat
Co znamená slovo chat? Zde naleznete 15 významů slova chat. Můžete také přidat význam slova chat sami

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

chat


Rozhovor více uživatelù po síti.
Zdroj: vseohw.net

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

chat


dvou- a víceuživatelská současná písemná komunikace prostřednictvím internetu | * | pokec | ''genitiv plurálu substantiva chata'' | * Václav Beneš Třebízský: Bludné duše | chat | kočk [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

chat


Jedná se o moderní způsob komunikace, kdy spolu nejčastěji prostřednictvím internetu komunikuje více lidí najednou. V praxi se jedná vlastně jen o speciální software provozovaný na serveru. Chat pro s [..]
Zdroj: svethardware.cz

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

chat


označuje písemnou on-line komunikaci dvou a více lidí v reálném čase. Po registraci na stránkách chatu (např. na xchat.cz
Zdroj: bezpecnyinternet.cz

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

chat


je krátká komunikace nebo rozhovor dvou nebo více lidí prostřednictvím komunikační sítě. Uskutečňuje se vždy v reálném čase. V užším smyslu se při chatu komunikuje formou psaného textu.
Zdroj: help.ingenius.cz (offline)

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

chat


chat - je anglický výraz, který v pøekladu znamená "povídat si" èi "hovoøit". Na internetu se tak nazývá webová služba, která umožòuje návštìvníkùm si navzájem povídat. Nejbìžnìji to v praxi vypadá ta [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

chat


Chat [čet, čat] - [angl.] I.T. rozhovor, keci; písomná konverzácia dvoch alebo viacerých ľudí v reálnom čase prostredníctvom počítačovej siete (elektronické fórum).
Zdroj: bonumeng.eu (offline)

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

chat


Krátká komunikace nebo rozhovor dvou nebo více lidí prostřednictvím komunikační sítě. Uskutečňuje se vždy v reálném čase. Popularita chatování v poslední době ustoupila popularitě sociálních sítí [..]
Zdroj: spindoctors.cz

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

chat


Chat je rozhovor dvou nebo více lidí prostřednictvím komunikační sítě, který se odehrává v reálném čase. Účastníci chatu se scházejí a diskutují ve virtuálních místnostech podle svých zájmů, a to buď [..]
Zdroj: prosvetkolemnas.cz

10

1 Thumbs up   1 Thumbs down

chat


v pøekladu nìco jako neformální rozhovor, pokec. Jedná se o komunikaci mezi více uživateli Internetu, která probíhá v reálném èase na síti
Zdroj: googledrive.com (offline)

11

1 Thumbs up   1 Thumbs down

chat


nabízí on-line komunikační prostředí pro návštěvníky webové prezentace, klubovou a členskou základnu.
Zdroj: webmagazine.cz (offline)

12

1 Thumbs up   1 Thumbs down

chat


Chat je krátká komunikace nebo rozhovor dvou nebo více lidí prostřednictvím komunikační sítě. Uskutečňuje se vždy v reálném čase. V užším smyslu se při chatu komunikuje formou psaného textu. Slovo cha [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

13

1 Thumbs up   1 Thumbs down

chat


Chat je krátká komunikace nebo rozhovor dvou nebo více lidí prostřednictvím komunikační sítě. Uskutečňuje se vždy v reálném čase. V užším smyslu se při chatu komunikuje formou psaného textu. Slovo cha [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

14

1 Thumbs up   2 Thumbs down

chat


chat označuje písemnou online komunikaci dvou a více lidí v reálném čase. Po registraci na stránkách chatu (např. na xchat.cz nebo chat.lide.cz), si mohou zvolit nějakou chatovací místnost, a pak už si mohou psát - přičemž to co napíše jeden uživatel se okamžitě zobrazuje i ostatním (chatování tedy připomíná rozhovor, kde na sebe lidé mohou okamžit [..]
Zdroj: bezpecne-online.cz (offline)

15

1 Thumbs up   2 Thumbs down

chat


nebo také online chat je způsob online komunikace dvou nebo více lidí najednou přes Internet. Obecněji jde o software k tomu určený, případně o systém, na kterém se tento software provozuje jako server. Původně se jednalo o čistě textovou formu komunikace, při které mohly být vyměňovány pouze znaky. Mezitím se k tomuto způsobu přidala možnost přená [..]
Zdroj: bezpecne-online.cz (offline)

<< hygiena chemie >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam