help.ingenius.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy10
Obdržené negativní hlasy3
Karma:6 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (67)

1

2   0

databáze


(neboli datová základna) je určitá uspořádaná množina informací (dat) uložená na paměťovém médiu. V širším smyslu jsou součástí databáze i softwarové prostředky, které umožňují manipulaci s uloženými daty a pří [..]
Zdroj: help.ingenius.cz

2

2   0

rgb


Barevný model RGB neboli červená-zelená-modrá je aditivní způsob míchání barev používaný ve všech monitorech a projektorech (jde o míchání vyzařovaného světla), tudíž nepotřebuje vnější světlo (monitor zobrazuje i v naprost& [..]
Zdroj: help.ingenius.cz

3

1   0

browser


Webový prohlížeč (též browser [brauzr]) je počítačový program, který slouží k prohlížení World Wide Webu (WWW). Program umožňuje komunikaci s HTTP serverem a zpracování přijatého kódu (HTML, XHTML, XML apod.), který podle daných standardů zform& [..]
Zdroj: help.ingenius.cz

4

1   2

doména


Jednoznačné jméno (identifikátor) počítače nebo serveru, které jsou připojené do internetu. Příkladem doménového jména je www.example.com…
Zdroj: help.ingenius.cz

5

1   0

fotobanka


je internetový obchod s fotografiemi a designem, kde lze zakoupit kvalitní fotografie.
Zdroj: help.ingenius.cz

6

1   1

chat


je krátká komunikace nebo rozhovor dvou nebo více lidí prostřednictvím komunikační sítě. Uskutečňuje se vždy v reálném čase. V užším smyslu se při chatu komunikuje formou psaného textu.
Zdroj: help.ingenius.cz

7

1   0

validita


Validita (z lat. validus, statný, silný, zdravý) znamená platnost, například dokumentu, vědeckého postupu nebo argumentu. Odvozeno od validní - platný, uznaný; například „validní argument“ nebo „validní dokument“. Opak je invalidní, po [..]
Zdroj: help.ingenius.cz

8

1   0

www


World Wide Web (WWW, také pouze zkráceně web), ve volném překladu „celosvětová pavučina“, je označení pro aplikace internetového protokolu HTTP. Je tím myšlena soustava propojených hypertextových dokumentů.
Zdroj: help.ingenius.cz

9

0   0

administrace


je prostředí, pomocí kterého spravujete svoje internetové stránky či internetovou aplikaci.
Zdroj: help.ingenius.cz

10

0   0

ajax


(Asynchronous JavaScript and XML) je obecné označení pro technologie vývoje interaktivních webových aplikací, které mění obsah svých stránek bez nutnosti jejich znovunačítání. Na rozdíl od klasických webových aplikací poskytuj&iacu [..]
Zdroj: help.ingenius.cz


Pro zobrazení všech definic slova 67 se přihlašte, prosím.