Význam click fond
Co znamená slovo click fond? Zde naleznete 3 významů slova click fond. Můžete také přidat význam slova click fond sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

click fond


Fond (podílový, investiční), který garantuje, že hodnota jeho čistého obchodního jmění (tj. vlastně cena podílového listu) neklesne pod určitou stanovenou hranici, může být jen vyšší. To je ale obvykl [..]
Zdroj: nextfinance.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

click fond


Nabízí investorovi možnost podílet se na růstovém potenciálu napojeného indexu a zároveň však usiluje o udržení konkrétního čistého obchodního jmění (chráněná hodnota) prostřednictvím investic do převoditelných cenných papírů vysoce kvalitních emitentů.
Zdroj: ingbank.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

click fond


Fond (podílový, investièní), který garantuje, ¾e hodnota jeho èistého obchodního jmìní (tj. vlastnì cena podílového listu) neklesne pod urèitou stanovenou hranici, mù¾e být jen vy¹¹í. To je ale obvykl [..]
Zdroj: cechmal.cz

<< cílování inflace CPI >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam