Význam dálnice
Co znamená slovo dálnice? Zde naleznete 11 významů slova dálnice. Můžete také přidat význam slova dálnice sami

1

1   0

dálnice


pozemní komunikace pro motorová vozidla určená pro dálkovou přepravu | * | autostráda
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0   0

dálnice


Dálnice je smìrovì dìlená pozemní komunikace s mimoúrovòovým køížením a je komunikací s pøístupem pro motorová vozidla s omezenou minimální rychlostí. Vlastníkem dálnic je stát.
Zdroj: stavimedum.cz

3

0   0

dálnice


Dálnice je směrově dělená pozemní komunikace s mimoúrovňovým křížením a je komunikací s přístupem pro motorová vozidla s omezenou minimální rychlostí. Vlastníkem dálnic je stát.
Zdroj: stavebnikomunita.cz

4

0   0

dálnice


Dálnice je smìrovì dìlená pozemní komunikace s mimoúrovòovým køížením a je komunikací s pøístupem pro motorová vozidla s omezenou minimální rychlostí. Vlastníkem dálnic je stát.
Zdroj: bydlenisnu.cz

5

0   0

dálnice


je silnièní komunikace sloužící pro dopravní spojení mezi dùležitými centry státního a mezinárodního významu, smìrovì rozdìlená, s omezeným pøipojením a s pomezením pøístupem, vyhrazená pro provoz motorových vozidel s konstrukèní rychlostí stanovenou platnými pravidly silnièního provozu. Její køížení a køižov [..]
Zdroj: cenastaveb.eu

6

0   0

dálnice


Dálnice je směrově dělená pozemní komunikace s mimoúrovňovým křížením a je komunikací s přístupem pro motorová vozidla s omezenou minimální rychlostí. Vlastníkem dálnic je stát.
Zdroj: chciprojektdomu.cz

7

0   0

dálnice


Dálnice je smìrovì dìlená pozemní komunikace s mimoúrovòovým køížením a je komunikací s pøístupem pro motorová vozidla s omezenou minimální rychlostí. Vlastníkem dálnic je stát.
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

8

0   0

dálnice


Doslova: zkratka dvou slov "dálková silnice" Všeobecnì: každá dálková silnice dálnièního typu (tj. mimoúrovòové køiž., pevnì oddìlené smìry apod.). Toto slovo nahradilo na konci r. 1938 oznaèení Národní silnice. (Více o slovì dálnice) dle norem: komunikace nejvyšší kategorie, splòující pøísné mezinárod [..]
Zdroj: dalnice.com

9

0   0

dálnice


Dálnice (ze slov dálková silnice, zastarale autostráda) je rychlostní komunikace pro motorová silniční vozidla a je to nejvyšší typ pozemní komunikace, která se staví na nejzatíženěj [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0   0

dálnice


Dálnice (ze slov dálková silnice, zastarale autostráda) je rychlostní komunikace pro motorová silniční vozidla a je to nejvyšší typ pozemní komunikace, která se staví na nejzatíženěj [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

0   0

dálnice


Dálnice (ze slov dálková silnice, zastarale autostráda) je rychlostní komunikace pro motorová silniční vozidla a je to nejvyšší typ pozemní komunikace, která se staví na nejzatíženěj [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova dálnice
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< slitina dopravce >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam