Význam dekoncentrace
Co znamená slovo dekoncentrace? Zde naleznete 4 významů slova dekoncentrace. Můžete také přidat význam slova dekoncentrace sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dekoncentrace


snížení koncentrace | nedostatek koncentrace | neschopnost soustředit se; nesoustředěnost
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dekoncentrace


1. snížení, nedostatek koncentrace; 2. neschopnost soustøedit se, nesoustøedìnost
Zdroj: islo.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dekoncentrace


nesoustøedìnost, neschopnost soustøedit se
Zdroj: help24.cz

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

dekoncentrace


Deconcentration Dekoncentrace je nepøímo spojena s decentralizací Phare a týká se zejména pøenosu pravomocí z hlavního sídla Komise v Bruselu na Delegaci Evropské komise v Èeské republice. K tomu byly podniknuty významné kroky na zaèátku roku 1999, kdy byla zavedena finanèní sekce. Delegacím byla navíc dána vìtší pravomoc uzavírat v kandidátskýc [..]
Zdroj: edotace.cz

<< Bruno ireverzibilní >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam