Význam delimitace
Co znamená slovo delimitace? Zde naleznete 3 významů slova delimitace. Můžete také přidat význam slova delimitace sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

delimitace


stanovení, vymezení hranic, rozhranièení; vymezení pùsobnosti
Zdroj: islo.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

delimitace


ohraničení, vytyčení, určení, úprava hranic nebo působnosti
Zdroj: business.center.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

delimitace


změna trvalého uložení archiválií mezi archivy nebo kulturně vědeckými institucemi; speciálním případem je přemístění mezi státními okresními archivy v rámci jednoho státního oblastního archivu. Metodický návod, č. j. AS-169/2-2005, s. 10
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

<< delikvent deltaplán >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam