Význam demokracie
Co znamená slovo demokracie? Zde naleznete 15 významů slova demokracie. Můžete také přidat význam slova demokracie sami

1

16   4

demokracie


Státní zřízení. Jedná se o termín, jenž pochází původně z řečtiny, jako složenina slov demos (lid) a kratein (vládnout). Ve své utopické podobě se jedná o koncept, kdy bude státnímu útvaru vládnout lid prostřednictvím svých zástupců, kteří ovšem nebudou sledovat zájmy vlastní, ale právě jen a pouze lidu.
brocx - 20. dubna 2014

2

12   8

demokracie


Demokracie je forma vlády, ve které mají všichni občané stejnou možnost se podílet na návrhu, tvorbě a vývoji práv. Lid je tedy v demokracii zdrojem moci. Rozděluje se na přímou (kde lidé rozhodují přímo) a nepřímou (kde si volí své zástupce, kteří rozhodují za ně).
gertasik - 8. dubna 2014

3

8   5

demokracie


Demokracie , je státní zřízení , kdy zvolení zástupci , okamžitě po zvolení začnou vládnout proti občanům a státu a ve prospěch svých kont a kont svých kamarádů .
barbarrosa - 22. července 2015

4

6   5

demokracie


Systém vlády založený na veřejných rozhodnutích učiněných nezprostředkovaně občany přítomnými na shromážděních formou referenda.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

5

6   5

demokracie


Demokracie, podle řeckého demos-lid, kration -vláda, čili vláda lidu,v této zemi nikdy nebyla, není a nebude.Budou zde vkádnout zmetci tomuto tupemu národu, který se nechce abi bránit.
dreamer - 10. ledna 2016

6

12   12

demokracie


Je vláda nevzdělané lůzy,hraničící s bezbřehou svobodou v konečné fázi volající po pevné ruce.
Sábio - 9. května 2015

7

3   5

demokracie


Podle jména vláda lidu, která však nikdy v historii neexistovala. Již v dobì svého vzniku v antickém Øecku byla demokracií jen pro šestinu obyvatel. I pozdìji to vždy [..]
Zdroj: marxismus.cz

8

3   5

demokracie


Takový typ demokracie, ve které se podílí na rozhodování o veřejných záležitostech jen určitá, právně vymezená část obyvatel.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

9

2   4

demokracie


Demokracie může být: demokracie – forma vlády přímá demokracie zastupitelská demokracie politické ideologie a hnutí křesťanská demokracie sociální demokracie liberální demokracie o [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

5   8

demokracie


forma organizace společnosti, v níž je umožněna účast občanů na jejím řízení a správě | * | vláda lidu
Zdroj: cs.wiktionary.org

11

4   7

demokracie


Politický systém, ve kterém důležitá rozhodnutí činí volení zástupci lidu.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

12

1   5

demokracie


Demokracie je forma vlády, ve které se všichni občané rovně podílejí – přímo nebo nepřímo skrze volené zástupce – na navrhování a přijímání zákonů, kterými se řídí jejich [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

13

1   5

demokracie


Demokracie je forma vlády, ve které se všichni občané rovně podílejí – přímo nebo nepřímo skrze volené zástupce – na navrhování a přijímání zákonů, kterými se řídí jejich [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

14

1   5

demokracie


Demokracie je forma vlády, ve které se všichni občané rovně podílejí – přímo nebo nepřímo skrze volené zástupce – na navrhování a přijímání zákonů, kterými se řídí jejich [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

15

1   6

demokracie


vláda lidu; systém institucí dìlby a delegace moci
Zdroj: islo.cz

Přidat význam slova demokracie
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< demagogie drahokam >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam