Význam demokracie
Co znamená slovo demokracie? Zde naleznete 18 významů slova demokracie. Můžete také přidat význam slova demokracie sami

1

23 Thumbs up   7 Thumbs down

demokracie


Státní zřízení. Jedná se o termín, jenž pochází původně z řečtiny, jako složenina slov demos (lid) a kratein (vládnout). Ve své utopické podobě se jedná o koncept, kdy bude státnímu útvaru vládnout lid prostřednictvím svých zástupců, kteří ovšem nebudou sledovat zájmy vlastní, ale právě jen a pouze lidu.
brocx - 20. dubna 2014

2

15 Thumbs up   8 Thumbs down

demokracie


Demokracie , je státní zřízení , kdy zvolení zástupci , okamžitě po zvolení začnou vládnout proti občanům a státu a ve prospěch svých kont a kont svých kamarádů .
barbarrosa - 22. července 2015

3

15 Thumbs up   9 Thumbs down

demokracie


Demokracie je forma vlády, ve které mají všichni občané stejnou možnost se podílet na návrhu, tvorbě a vývoji práv. Lid je tedy v demokracii zdrojem moci. Rozděluje se na přímou (kde lidé rozhodují přímo) a nepřímou (kde si volí své zástupce, kteří rozhodují za ně).
gertasik - 8. dubna 2014

4

3 Thumbs up   0 Thumbs down

demokracie


Pokud budeme definovat demokracii jako vládu lidu, potom tvrzení že "V České republice je demokratická vláda" je dezinformace. Jak již výše uvedli předdefinátoři, demokracie je pojem zcela utopický a možná dosažitelný v velmi malých skupinkách. Při větších skupinách zúčastněných je to však zcela nereálné a projevuje se vliv vlivnější menšiny, která ostatní ukecá a ovládne pomocí nástrojů státu.
Alois - 13. září 2023

5

3 Thumbs up   1 Thumbs down

demokracie


Státní zřízení kde se jedná se o termín, jenž pochází původně z řečtiny, jako složenina slov demos (lid) a kratein (vládnout). Ve své utopické podobě se jedná o koncept, kdy bude státnímu útvaru vládnout lid prostřednictvím svých zvolených zástupců.
V dnešní podobě se ale jedná o termín rízení státu, které na své voliče kašle a ohání se "demokracií" jen ve svůj prospěch.
Prostě je to stejné jako za vlády KSČ kdy ase říkalo, že vládne lid, potažmo dělnická třída.
r.u. - 23. června 2021

6

7 Thumbs up   6 Thumbs down

demokracie


Systém vlády založený na veřejných rozhodnutích učiněných nezprostředkovaně občany přítomnými na shromážděních formou referenda.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

7

8 Thumbs up   8 Thumbs down

demokracie


Demokracie, podle řeckého demos-lid, kration -vláda, čili vláda lidu,v této zemi nikdy nebyla, není a nebude.Budou zde vkádnout zmetci tomuto tupemu národu, který se nechce abi bránit.
dreamer - 10. ledna 2016

8

13 Thumbs up   14 Thumbs down

demokracie


Je vláda nevzdělané lůzy,hraničící s bezbřehou svobodou v konečné fázi volající po pevné ruce.
Sábio - 9. května 2015

9

2 Thumbs up   3 Thumbs down

demokracie


Demokracie je státní zřízení, které vznikne demokratickými volbami. Demokratické volby: volby jsou povinné pro všechny voliče (aby se dosáhlo většiny – tedy lidu), a současně volby musí být jen mezi dvěma objekty – kvůli většině, jinak jde o volby liberální.
Přemysl Havelka - 17. ledna 2022

10

5 Thumbs up   7 Thumbs down

demokracie


Takový typ demokracie, ve které se podílí na rozhodování o veřejných záležitostech jen určitá, právně vymezená část obyvatel.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

11

3 Thumbs up   5 Thumbs down

demokracie


Demokracie může být: demokracie – forma vlády přímá demokracie zastupitelská demokracie politické ideologie a hnutí křesťanská demokracie sociální demokracie liberální demokracie ostatní pluralitní d [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

12

4 Thumbs up   7 Thumbs down

demokracie


Podle jména vláda lidu, která však nikdy v historii neexistovala. Již v dobì svého vzniku v antickém Øecku byla demokracií jen pro šestinu obyvatel. I pozdìji to vždy byla jen více [..]
Zdroj: marxismus.cz

13

5 Thumbs up   8 Thumbs down

demokracie


Politický systém, ve kterém důležitá rozhodnutí činí volení zástupci lidu.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

14

6 Thumbs up   10 Thumbs down

demokracie


forma organizace společnosti, v níž je umožněna účast občanů na jejím řízení a správě | * | vláda lidu
Zdroj: cs.wiktionary.org

15

2 Thumbs up   8 Thumbs down

demokracie


vláda lidu; systém institucí dìlby a delegace moci
Zdroj: islo.cz

16

2 Thumbs up   8 Thumbs down

demokracie


Demokracie je forma vlády, ve které se všichni občané rovně podílejí – přímo nebo nepřímo skrze volené zástupce – na navrhování a přijímání zákonů, kterými se řídí jejich společnost. Pojem pochází z ř [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

17

1 Thumbs up   7 Thumbs down

demokracie


Demokracie je forma vlády, ve které se všichni občané rovně podílejí – přímo nebo nepřímo skrze volené zástupce – na navrhování a přijímání zákonů, kterými se řídí jejich společnost. Pojem pochází z ř [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

18

1 Thumbs up   8 Thumbs down

demokracie


Demokracie je forma vlády, ve které se všichni občané rovně podílejí – přímo nebo nepřímo skrze volené zástupce – na navrhování a přijímání zákonů, kterými se řídí jejich společnost. Pojem pochází z ř [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< demagogie drahokam >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam