Význam demokracie
Co znamená slovo demokracie? Zde naleznete 18 významů slova demokracie. Můžete také přidat význam slova demokracie sami

1

22   7

demokracie


Státní zřízení. Jedná se o termín, jenž pochází původně z řečtiny, jako složenina slov demos (lid) a kratein (vládnout). Ve své utopické podobě se jedná o koncept, kdy bude státnímu útvaru vládnout lid prostřednictvím svých zástupců, kteří ovšem nebudou sledovat zájmy vlastní, ale právě jen a pouze lidu.
brocx - 20. dubna 2014

2

15   8

demokracie


Demokracie , je státní zřízení , kdy zvolení zástupci , okamžitě po zvolení začnou vládnout proti občanům a státu a ve prospěch svých kont a kont svých kamarádů .
barbarrosa - 22. července 2015

3

15   9

demokracie


Demokracie je forma vlády, ve které mají všichni občané stejnou možnost se podílet na návrhu, tvorbě a vývoji práv. Lid je tedy v demokracii zdrojem moci. Rozděluje se na přímou (kde lidé rozhodují přímo) a nepřímou (kde si volí své zástupce, kteří rozhodují za ně).
gertasik - 8. dubna 2014

4

3   1

demokracie


Státní zřízení kde se jedná se o termín, jenž pochází původně z řečtiny, jako složenina slov demos (lid) a kratein (vládnout). Ve své utopické podobě se jedná o koncept, kdy bude státnímu útvaru vládnout lid prostřednictvím svých zvolených zástupců.
V dnešní podobě se ale jedná o termín rízení státu, které na své voliče kašle a ohání se "demokracií" jen ve svůj prospěch.
Prostě je to stejné jako za vlády KSČ kdy ase říkalo, že vládne lid, potažmo dělnická třída.
r.u. - 23. června 2021

5

1   0

demokracie


Pokud budeme definovat demokracii jako vládu lidu, potom tvrzení že "V České republice je demokratická vláda" je dezinformace. Jak již výše uvedli předdefinátoři, demokracie je pojem zcela utopický a možná dosažitelný v velmi malých skupinkách. Při větších skupinách zúčastněných je to však zcela nereálné a projevuje se vliv vlivnější menšiny, která ostatní ukecá a ovládne pomocí nástrojů státu.
Alois - 13. září 2023

6

7   6

demokracie


Systém vlády založený na veřejných rozhodnutích učiněných nezprostředkovaně občany přítomnými na shromážděních formou referenda.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

7

8   8

demokracie


Demokracie, podle řeckého demos-lid, kration -vláda, čili vláda lidu,v této zemi nikdy nebyla, není a nebude.Budou zde vkádnout zmetci tomuto tupemu národu, který se nechce abi bránit.
dreamer - 10. ledna 2016

8

13   14

demokracie


Je vláda nevzdělané lůzy,hraničící s bezbřehou svobodou v konečné fázi volající po pevné ruce.
Sábio - 9. května 2015

9

1   2

demokracie


Demokracie je státní zřízení, které vznikne demokratickými volbami. Demokratické volby: volby jsou povinné pro všechny voliče (aby se dosáhlo většiny – tedy lidu), a současně volby musí být jen mezi dvěma objekty – kvůli většině, jinak jde o volby liberální.
Přemysl Havelka - 17. ledna 2022

10

5   7

demokracie


Takový typ demokracie, ve které se podílí na rozhodování o veřejných záležitostech jen určitá, právně vymezená část obyvatel.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

11

3   5

demokracie


Demokracie může být: demokracie – forma vlády přímá demokracie zastupitelská demokracie politické ideologie a hnutí křesťanská demokracie sociální demokracie liberální demokracie ostatní pluralitní d [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

12

6   9

demokracie


forma organizace společnosti, v níž je umožněna účast občanů na jejím řízení a správě | * | vláda lidu
Zdroj: cs.wiktionary.org

13

4   7

demokracie


Podle jména vláda lidu, která však nikdy v historii neexistovala. Již v dobì svého vzniku v antickém Øecku byla demokracií jen pro šestinu obyvatel. I pozdìji to vždy byla jen více [..]
Zdroj: marxismus.cz

14

5   8

demokracie


Politický systém, ve kterém důležitá rozhodnutí činí volení zástupci lidu.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

15

2   7

demokracie


Demokracie je forma vlády, ve které se všichni občané rovně podílejí – přímo nebo nepřímo skrze volené zástupce – na navrhování a přijímání zákonů, kterými se řídí jejich společnost. Pojem pochází z ř [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

16

2   8

demokracie


vláda lidu; systém institucí dìlby a delegace moci
Zdroj: islo.cz

17

1   7

demokracie


Demokracie je forma vlády, ve které se všichni občané rovně podílejí – přímo nebo nepřímo skrze volené zástupce – na navrhování a přijímání zákonů, kterými se řídí jejich společnost. Pojem pochází z ř [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

18

1   7

demokracie


Demokracie je forma vlády, ve které se všichni občané rovně podílejí – přímo nebo nepřímo skrze volené zástupce – na navrhování a přijímání zákonů, kterými se řídí jejich společnost. Pojem pochází z ř [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova demokracie
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< demagogie drahokam >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam