brocx

Obdržené pozitivní hlasy54
Obdržené negativní hlasy25
Karma:28 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (30)

1

23 Thumbs up   7 Thumbs down

demokracie


Státní zřízení. Jedná se o termín, jenž pochází původně z řečtiny, jako složenina slov demos (lid) a kratein (vládnout). Ve své utopické podobě se jedná o koncept, kdy bude státnímu útvaru vládnout lid prostřednictvím svých zástupců, kteří ovšem nebudou sledovat zájmy vlastní, ale právě jen a pouze lidu.
brocx - 30. listopadu 1999

2

11 Thumbs up   2 Thumbs down

yolo definice


YOLO je pojem, který se nedávno dočkal své renezance a rozšířil se do celého světa. Jedná se o zkratku anglického "you only live once", tedy "žiješ jen jednou", a je nezřídka používán jako argumentace pro konání nebezpečných či společensky nevyhovujících věcí.
brocx - 20. dubna 2014

3

7 Thumbs up   1 Thumbs down

Entropie


Entropie je fyzikální veličina, jejíž definicí je "míra neuspořádanosti systému". V praxi, v nefyzikálních kruzích, je toto slovo používáno jako synonymum a eufemismus pro slova typu "nepořádek", "chaos", "zmatek", "nesoulad".
brocx - 30. listopadu 1999

4

4 Thumbs up   3 Thumbs down

práce


Slovo mnoha významů. Může se jednat o namáhavou fyzickou aktivitu vykonávanou člověkem nebo strojem, může se jednat o způsob obživy - tedy synonymum zaměstnání. Práce je také označení pro umělecké či vědecké dílo - obraz, symfonii, vědecký traktát, román, atd. Dalším významem je pak práce jako fyzikální veličina popisující působení síly na těleso.
brocx - 30. listopadu 1999

5

4 Thumbs up   3 Thumbs down

Práče


Slovo mnoha významů. Může se jednat o namáhavou fyzickou aktivitu vykonávanou člověkem nebo strojem, může se jednat o způsob obživy - tedy synonymum zaměstnání. Práce je také označení pro umělecké či vědecké dílo - obraz, symfonii, vědecký traktát, román, atd. Dalším významem je pak práce jako fyzikální veličina popisující působení síly na těleso.
brocx - 30. listopadu 1999

6

4 Thumbs up   3 Thumbs down

Prace


Slovo mnoha významů. Může se jednat o namáhavou fyzickou aktivitu vykonávanou člověkem nebo strojem, může se jednat o způsob obživy - tedy synonymum zaměstnání. Práce je také označení pro umělecké či vědecké dílo - obraz, symfonii, vědecký traktát, román, atd. Dalším významem je pak práce jako fyzikální veličina popisující působení síly na těleso.
brocx - 30. listopadu 1999

7

3 Thumbs up   4 Thumbs down

Wifi


Wifi, nebo wi-fi, je zkratkou anglického wireless fidelity, a jedná se o označení bezdrátového připojení k síti, ať už lokální, tedy LAN (local area network), či širší, nebo globální - tedy internetu.
brocx - 30. listopadu 1999

8

2 Thumbs up   2 Thumbs down

fejetonu


Druhý pád slova "fejeton". Fejeton je literární žánr, takzvaná poznámka pod čarou, který vtipně zpracovává zdánlivě banální téma, na které nahlíží z neobvyklých úhlů pohledu a dává podklad k zamyšlení. Jedním z nejznámějších českých fejetonistů je například Jan Neruda.
brocx - 20. dubna 2014

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

metru


Druhý pád slova "metr". Toto slovo má abstraktní i konkrétní význam. Může se jednat o základní jednotku délky podle soustavy SI, jejíž definicí je dráha, kterou světlo urazí ve vakuu za určitý čas (konkrétně 1/299 792 458 vteřiny). Může se také jednat o nástroj k měření délky.
brocx - 20. dubna 2014

10

1 Thumbs up   1 Thumbs down

daně


Množné číslo slova "daň". Daně jsou poplatky státu, procentuálně zakotvené částky, které jsou státu odváděny ze všech transakcí, ať už se jedná o klasický obchod, převody nemovitostí, výhry v loteriích a podobně. Daně nejsou stejné, například spotřební daň, jenž je odváděna z cigaret a alkoholu, je standardně vyšší.
brocx - 30. listopadu 1999


Pro zobrazení všech definic slova 30 se přihlašte, prosím.