Význam desenzibilizace
Co znamená slovo desenzibilizace? Zde naleznete 2 významů slova desenzibilizace. Můžete také přidat význam slova desenzibilizace sami

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

desenzibilizace


hyposenzibilizace, podávání alergenu ve stále zvyšujících se dávkách s cílem snížit nebo potlaèit pøecitlivìlost organismu k tomuto alergenu (imunoterapie)
Zdroj: zodac7.cz

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

desenzibilizace


znecitlivìní, odstranìní pøecitlivìlosti vùèi nìèemu
Zdroj: help24.cz
<< ARSÉN fototerapie >>