zodac7.cz

Website:https://www.zentiva.cz/
Obdržené pozitivní hlasy3
Obdržené negativní hlasy2
Karma:2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (34)

1

2   0

senzibilizace


proces, pøi kterém se organismus stává pøecitlivìlým na látky, které døíve snášel bez obtíží
Zdroj: zodac7.cz

2

1   1

desenzibilizace


hyposenzibilizace, podávání alergenu ve stále zvyšujících se dávkách s cílem snížit nebo potlaèit pøecitlivìlost organismu k tomuto alergenu (imunoterapie)
Zdroj: zodac7.cz

3

0   0

alergen


látka vìtšinou bílkovinné povahy, která vyvolává alergickou reakci (antigen)
Zdroj: zodac7.cz

4

0   0

alergická reakce


imunologická reakce zprostøedkovaná imunoglobulinem E
Zdroj: zodac7.cz

5

0   0

alergologie


lékaøský obor, který se zabývá studiem alergie a alergických chorob
Zdroj: zodac7.cz

6

0   0

anafylaxe


celková systémová reakce pøecitlivìlosti; je oznaèována také jako anafylaktický šok
Zdroj: zodac7.cz

7

0   0

antihistaminikum


léková substance, která blokuje úèinek histaminu
Zdroj: zodac7.cz

8

0   0

astma


prùduškové astma; chronický zánìt dýchacích cest projevující se dušností, èasto v záchvatech
Zdroj: zodac7.cz

9

0   0

atopie


vrozená dispozice ke vzniku alergického onemocnìní
Zdroj: zodac7.cz

10

0   0

bronchiální hyperreaktivita


nadmìrná citlivost a reaktivita prùdušek, která je typická pro alergiky
Zdroj: zodac7.cz


Pro zobrazení všech definic slova 34 se přihlašte, prosím.