Význam dezinfekce
Co znamená slovo dezinfekce? Zde naleznete 10 významů slova dezinfekce. Můžete také přidat význam slova dezinfekce sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

dezinfekce


ničení mikroorganismů chemickými a fyzikálními prostředky | dezinfekční prostředek
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

dezinfekce


záměrné odstraňování, ničení choroboplodných zárodků fyzikálními nebo chemickými prostředky; prostředek používaný k takové činnosti
Zdroj: slovnik-cizich-slov-online.com

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

dezinfekce


Normy pro omezení všech choroboplodných zárodků způsobujících onemocnění pomocí postřiku tak, že se nemůže vyskytnou žádná další infekce
Zdroj: hectas.cz

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

dezinfekce


Proces, při kterém jsou záměrně ničeny choroboplodné zárodky pomocí dezinfekčních prostředků. Tyto prostředky mohou být chemické nebo fyzikální (např. UV záření, vysoká teplota). Pravidelně se dezinfe [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

dezinfekce


zničení nebo zneškodnění choroboplodných zárodků
Zdroj: agromanual.cz

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

dezinfekce


odstraòování choroboplodných zárodkù
Zdroj: labo.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dezinfekce


zámìrné odstraòování, nièení choroboplodných zárodkù fyzikálními nebo chemickými prostøedky; prostøedek používaný k takové èinnosti
Zdroj: islo.cz

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

dezinfekce


Proces, pøi kterém jsou zámìrnì nièeny choroboplodné zárodky pomocí dezinfekèních prostøedkù. Tyto prostøedky mohou být chemické nebo fyzikální (napø. UV záøení, vysoká teplota). Pravidelnì se dezinfekce provádí v místech se zvýšenými nároky na èistotu (napø. nemocnice).
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dezinfekce


Dezinfekce je ničení mikroorganismů – ne však nutně jejich spor – pomocí chemických a fyzikálních (např. UV záření, vysoká teplota) metod. Provádí se v místech se zvýšenými nároky na čistotu z důvodu [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dezinfekce


Dezinfekce je ničení mikroorganismů – ne však nutně jejich spor – pomocí chemických a fyzikálních (např. UV záření, vysoká teplota) metod. Provádí se v místech se zvýšenými nároky na čistotu z důvodu [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< šípek élément >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam