Význam diakonie
Co znamená slovo diakonie? Zde naleznete 2 významů slova diakonie. Můžete také přidat význam slova diakonie sami

1

1   1

diakonie


Slovo pochází z øeckého „diakon“, což znamená „jáhen“, pomocný knìz. který zpravidla mìl za úkol obsluhovat nemocné. Ve starém Øímì se chudinské domy a obvody nazývaly Diaconia. Diakonie je obdobou katolické charity.
Zdroj: financni.webz.cz

2

0   1

diakonie


služba lásky a pomoc ve všech oblastech lidské nouze, nedílná souèást køesanského poslání; služby bližním v nouzi
Zdroj: islo.cz

Přidat význam slova diakonie
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< daòový základ diferenciace produktu >>