Význam euroobligace
Co znamená slovo euroobligace? Zde naleznete 4 významů slova euroobligace. Můžete také přidat význam slova euroobligace sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

euroobligace


Dlouhodobé obligace vedené v mìnì jiné, než je mìna zemì nebo zemí, kde je vìtšina nebo kde jsou všechny tyto cenné papíry prodávány.
Zdroj: financni.webz.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

euroobligace


Obligace, která je nabízena mimo zemi vypůjčovatele a obvykle také mimo zemi v jejíž měně je uvedena její nominální hodnota.
Zdroj: miras.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

euroobligace


Obligace, která je nabízena mimo zemi vypůjčovatele a obvykle také mimo zemi v jejíž měně je uvedena její nominální hodnota.
Zdroj: traders.cz

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

euroobligace


jsou mezinárodní - ne pouze evropské - dluhopisy, které jsou umístňovány prostřednictvím mezinárodních bankovních konsorcií, zní na mezinárodně uznávanou měnu nebo zúčtovací jednotku a jsou obchodovány ve více zemích mimo země sídla emitenta.
Zdroj: fondmarket.cz

<< euroclear explicitní náklady >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam