Význam dikce
Co znamená slovo dikce? Zde naleznete 4 významů slova dikce. Můžete také přidat význam slova dikce sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

dikce


soubor výrazových prostøedkù a zpùsob vyjadøování
Zdroj: islo.cz

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

dikce


osobitý způsob vyjadřování | (''právnicky'') způsob zákonného vyjádření
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

dikce


zpùsob øeèi
Zdroj: help24.cz

4

0 Thumbs up   3 Thumbs down

dikce


zpùsob øeèi
Zdroj: pppbruntal.cz

<< vercajk diskrétní >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam